Debat

Landdistrikternes Fællesråd blander sig løbende i samfundsdebatten via debatindlæg, kronikker og klummer i sager, der handler om udviklingen i landdistrikterne.

Landdistrikter rimer på crowdfunding

Af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, Peter Kofler, formand for Dansk Iværksætter Forening & Emil Fannike Kiær, politisk direktør i Dansk Industri. Tre energiske

Læs mere »

Magt og muskler kan skabe et sammenhængende Danmark

Det forudsætter magtpolitiske muskler og en lydhør minister at skabe sammenhæng mellem land og by. Med sammenlægningen af Indenrigs- og Boligministeriet kan store visioner for landdistriktsudvikling blive realiseret, skriver Steffen Damsgaard hos Altinget.

Læs mere »

Nærhed må komme før et forbud mod private institutioner

Et forbud mod at etablere privatejede daginstitutioner vil bremse velfærdsiværksættere og ildsjæle, der ønsker at skabe nye tilbud i landdistrikterne. Sådan skriver Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, Peter Grevsen, formand for Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) og Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Læs mere »

Hvorfor er vi så vrede ude på landet?

Sådan spørger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, og formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, i fælles kronik hos Jyllands-Posten. Heri giver de også deres bud på, hvorfor traktorerne rullede ind i landets store byer en kold dag i november.

Læs mere »

Nytårsønske fra Landdistrikterne: Giv os flere uddannelsespladser i hele landet

– Næsten hver anden dansker bor uden for de større byer. Alligevel er mulighederne blevet mere skævt fordelt. Og det kan vi ændre – hvis vi vil. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen bl.a. i sin nytårstale. Dermed sendte hun vigtige signaler om det kommende års politiske retning – nemlig mod mere decentralisering. I forlængelse af den ambition lagde statsministeren op til at skabe flere lokale uddannelsesmuligheder for unge i hele landet.
Det er sød musik i landdistrikterne, men vi er også pinligt bevidste om, at ét er store ord, noget andet er handling. Derfor glæder vi os meget til at se de konkrete forslag, som skal gøre ambitionerne til virkelighed.

Læs mere »

Nytårshilsen fra Landdistrikterne: Et mørkt års lyspunkter

Det værste er stadig foran os, lyder meldingen fra myndigheder – helt i tråd med det gamle ordsprog: Natten er mørkest lige inden daggry. For der er lyspunkter forude. Ikke mindst hvad angår vaccinerne mod covid19, som er udviklet og godkendt på historisk kort tid. En sejr for videnskaben og for os alle sammen. Året, der er gået, har også budt på lyspunkter for alle os i landdistrikterne.

Læs mere »

Hold næsen i sporet

Det kommende år vil byde på store omvæltninger. Det er det, vi alle sammen higer efter lige nu. Omvæltninger, der gælder vores samlede sundhed og sociale omgang med hinanden. Alt bliver forandret, når vaccinen gør sit indtog i samfundet. Det er i hvert fald, hvad de fleste af os beder for i vores aftenbøn.

Læs mere »

Lad os tage hul på ‘decentraliseringens årti’

I Landdistrikternes Fællesråd håber vi, at regeringen vil nedsætte et vækstteam for landdistrikter med bred inddragelse af centrale aktører i landdistrikterne. Det vil sikre en målrettet, koordineret og tværgående indsats, der sammen med betydelige investeringer efterfølgende kan være med til at sikre vækst og beskæftigelse i hele Danmark i årene fremover.

Læs mere »

Husk landdistrikterne i den grønne omstilling

Det skal kunne betale sig for alle danske boligejere at energirenovere deres bolig og dermed bidrage til en grønnere og mere bæredygtig verden. Det er vores håb, at disse og vores andre forslag kan være med til at bane vejen for det.

Læs mere »

Lokale købmænd er centrale for landsbyerne

Den lokale købmand sikrer både højere huspriser og tilflytning til lokalområderne. Derfor er det vigtigt at fastholde købmændene som en central del af landsbyudviklingen, skriver Thomas Pietrangeli og Steffen Damsgaard.

Læs mere »

Bevar Bredbåndspuljen!

I august kunne Landdistrikternes Fællesråd fortælle historien om Gitte Ramsby og hendes familie, som er medafsender på en af årets ansøgninger til Bredbåndspuljen. Familien var

Læs mere »

Farligt vejr-vagt ønskes

Uforudsigelighed i vejret er en udfordring i alle egne af Danmark. Men i hovedstadsområdet er man imidlertid bedre rustet end i resten af landet. Her betaler en række kommuner, beredskabsmyndigheder og forsyningsselskaber nemlig for at blive briefet op til 36 timer i forvejen, når ekstremt vejr er under opsejling. Ordningen hedder ’farlig vejr-vagten’ og bør udvides til hele landet.

Læs mere »

Coronakrisen har vist os landsbyfællesskabernes værd

For mig er Bjergsted, Borris, Haastrup og alle de andre landsbyer, der har sørget for sine beboeres ve og vel under den største krise i vor levetid, hverdagens helte. De viser os, hvorfor landsbyerne i Danmark er så fantastiske og ikke mindst værd at værne om.

Læs mere »

Droppet bredbåndspulje i finanslovsudspil – et kæmpe svigt af landområderne

I 2020 er adgang til lynhurtigt internet en lige så afgørende betingelse som el og vand for at kunne fungere som virksomhed, medarbejder, studerende eller familie. Det vil ikke være urimeligt at argumentere for, at der burde være en offentlig forsyningspligt også på det område. Derfor er det dybt uforståeligt, at regeringen i sit udspil til finanslov lægger op til at sløjfe puljen til bredbåndsprojekter på landet.

Læs mere »

Landdistrikterne skal i arbejdstøjet og sikre levende bymidter

Vi er glade for at være blevet inviteret med i det partnerskab for levende bymidter, som Erhvervsminister Simon Kollerup har nedsat på vegne af regeringen. De kommende år skal vi i partnerskabets regi finde frem til nye løsninger og konkrete anbefalinger til, hvordan vi fastholder og udvikler levende bymidter i mindre og mellemstore byer landet over.

Læs mere »

Sommeren havde lyspunkter i mere end én forstand

Mens de fleste af os atter er startet på arbejde igen, er der ét spørgsmål, der går igen blandt kollegaerne på arbejdet: Hvordan var din ferie i år? For manges vedkommende er det også det samme svar, som giver genlyd: Ferien i år var anderledes – og ret uforglemmelig.

Læs mere »

Når en krise slutter, dukker mulighederne op

Jeg ved godt, at mange selvstændige samt små og mellemstore virksomheder kæmper for deres overlevelse, men vi må ikke give op på de muligheder, der ligger i den grønne omstilling og i landdistrikterne generelt. Der er muligheder gemt i krisens aske.

Læs mere »

Er samfundssind et fy-ord i forhandlingerne om udligningsreformen?

Regeringens beslutning om nedlukning kom i en tid, hvor regeringen var midt i forhandlingerne om andre vigtige aftaler og reformer. Herunder en længe ventet reform af udligningssystemet, der er med til at sikre kommunernes økonomiske grundlag for at tilbyde borgere den helt nære velfærd. Det er med andre ord de varme hænder til pasning af børn og gamle samt undervisning af børn og unge, der blandt andet er på spil.

Læs mere »