Politiske fokusområder

1. Vækst og arbejdspladser i hele Danmark


Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at skabe udvikling, vækst og arbejdspladser uden for de største byer. Virksomheder og iværksættere i landdistrikterne skal sikres gode vilkår, hvad angår infrastruktur, finansiering og andre erhvervsmæssige tiltag.

Landdistrikternes Fællesråd vil arbejde for:

 • At sikre bedre rammer for landbrug- og fødevareerhvervet

 • At styrke den lokale erhvervsudvikling, herunder LAG- og FLAG-ordningen

 • At styrke turismeerhvervet i landdistrikterne

 • At sikre bedre muligheder for iværksætteri i landdistrikterne

 • At styrke erhvervsvilkårene for virksomheder uden for de større byer i erhvervsfremmesystemet

 • At sikre yderligere udflytning af statslige arbejdspladser

 • At sikre bedre finansieringsmuligheder for virksomheder i landdistrikterne

 • At styrke vækstmulighederne for Det Blå Danmark

 • At styrke både digital og fysisk infrastruktur, der skaber sammenhæng

2. Uddannelse og kernevelfærd i nærheden


Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at styrke de nære velfærdstilbud, så det ikke er postnummeret, der afgør tilgængeligheden og kvaliteten af velfærden. Det kræver gode vilkår for decentrale uddannelser samt sundheds – og børnepasningstilbud.

Landdistrikternes Fællesråd vil arbejde for:

 • At sikre bedre økonomiske rammer for de mest udfordrede landdistriktskommuner

 • At sikre lige adgang til sundhedstilbud uanset postnummer

 • At styrke mulighederne for rekruttering af sundhedspersonale til landdistrikterne

 • At styrke den forebyggende indsats i landdistrikterne for at gøre op med geografisk ulighed i sundhed

 • At skabe et mere decentralt uddannelsessystem, herunder udflytning af studiepladser

 • At styrke vilkårene for decentrale tilbud af grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, samt erhvervsuddannelser, efter- og videreuddannelser og FGU

 • At styrke vilkårene for decentrale børnepasningstilbud, uanset organiseringsform

 • At sikre udviklingen af attraktive studiemiljøer uden for de større byer

3. Grøn omstilling i landdistrikterne


Landdistrikternes Fællesråd arbejder for, at den grønne omstilling skal være med til at udvikle – ikke afvikle – landdistrikterne. Det kræver, at gevinsterne ved den grønne omstilling i højere grad forankres lokalt.

Landdistrikternes Fællesråd vil arbejde for:

 • At sikre større borgerinddragelse og lokal værdiskabelse ved opsætning af energianlæg

 • At fremme og sikre bedre rammer for grønne arbejdspladser i landdistrikterne

 • At skabe bedre vilkår for at skifte sorte opvarmningskilder ud med grønne i landdistrikterne

 • At sikre rammerne for en grøn omstilling af landbrugs- og fødevareerhvervet, som ikke sker på bekostning af arbejdspladser i landdistrikterne

 • At styrke fokus på biodiversitet, naturudvikling og landfornyelse i landdistrikterne

4. Attraktive landdistrikter med flere udviklingsmuligheder


Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at gøre det attraktivt at bosætte sig i hele Danmark. Det kræver bedre udviklingsmuligheder i form af byfornyelsesmidler og en mere lempelig planlov, ligesom vi bidrager til udviklingen af det gode liv i landdistrikterne med et aktivt foreningsliv og flere kulturtilbud.

Landdistrikternes Fællesråd vil arbejde for: 

 • At sikre en planlov, der giver bedre muligheder for ny bosætning, lokal erhvervsudvikling og landsbyfornyelse

 • At øge tilførslen af byfornyelsesmidler målrettet områder uden for de store byer

 • At sikre rammerne for centrale servicetilbud til borgerne, fx dagligvarebutikker

 • At skabe bedre forudsætning for borgerdreven lokaludvikling og civilsamfundsinitiativer

 • At styrke det lokale foreningsliv i landdistrikterne, herunder med fokus på at skabe et godt børne- og ungdomsliv i landdistrikterne

 • At sikre flere kulturtilbud i landdistrikterne

 • At skabe bedre vilkår for mindre ressourcestærke grupper i landdistrikterne

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail