Forsøgsordning med frilandsbyer og -øer

På vej til at blive frilandsbyer og -øer

17 landsbyer og 8 småøer har endeligt ansøgt og tilkendegivet interesse for at blive en af de ti frilandsbyer og -øer i en ny forsøgsordning.

 

Lær de 39 landsbyer og øer at kende

Stor interesse for boliger og grøn energi

Landsbyerne og øerne er særligt i interesseret i at opføre nye boliger og afprøve nye boformer, men støder ind i en mur af barrierer undervejs. Eksempelvis må nye bofællesskaber og etableringen af tiny houses opgives på grund af planlov og lokalplanlægning.

Ligeledes er produktionen af grøn energi et område, som står på mange lokalsamfunds forsøgsønskeseddel. Kystbeskyttelsesloven bremser småøer i at sætte vindmøller, solcelleanlæg eller anden grøn energiproduktion op. Endelig kommer der en styrelseslov på tværs, når landsbyer ønsker at skabe sundhedssamarbejde mellem frivillige og professionelle –  fx i en landsbyhjemmepleje og friplejehjem.

Baggrund for forsøgsordningen

Forsøgsordningen er indgået på baggrund af den politiske aftale ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” fra november 2021. Formålet er at afdække interessen fra landsbyer og øer i at få dispensation fra lovgivning, der på den ene eller anden måde hindrer udvikling på landet.

I løbet af 2023 behandler aftaleparterne på Christiansborg de indsendte interessetilkendegivelser på baggrund af en indstilling af Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer. Såfremt der stadig er politisk opbakning til forsøgsordningen, er forventningen, at ti landsbyer og småøer udvælges, og ordningen tidligst påbegyndes i januar 2024.

Projektleder og kontaktperson

Mette Boel
tlf. 24 90 00 78
Mail: mbo@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail