EU-aktiviteter

Landdistrikternes Fællesråd deltager i en lang række aktiviteter på EU-niveau med henblik på at styrke netværksdannelse og bidrage til at sikre bedre rammebetingelser.

European Rural Parliament

Landdistrikternes Fællesråd har igennem en årrække deltaget i European Rural Parliament. Formålet med European Rural Parliament, da det blev oprettet i 2013, var at styrke landdistrikternes stemme i Europa og fremme bottom-up tilgangen.

Parlamentets delegerede mødes ved en session hvert andet år. Sidste gang var i Spanien i 2019, hvor en dansk repræsentant for de lokale aktionsgrupper ligeledes deltog. I den forbindelse vedtog de delegerede fra hele Europa en deklaration for europæisk landdistriktsudvikling, Landdistrikternes Deklaration. 

Det er væsentligt for Danmark at være med til European Rural Parliament, både fordi de danske landdistrikter har en stor rolle som inspirator for andre lande, men også fordi vi har en interesse i at sætte vores aftryk på landdistriktspolitikken i Europa.

I disse år er der bl.a. fokus på landdistrikternes udviklingsvilkår, ligesom de sidste streger af EU’s kommende landdistriktsprogram sættes i denne periode. 

European Rural Parliament baserer sine politiske forslag på artikel 174 i TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union), European Rural Manifesto fra 2019 og Landdistrikternes Deklaration. 

European Rural Parliament opfordrer til en Landdistrikts-Agenda for alle europæiske landdistrikter (især for de svagere stillede) baseret på ægte partnerskab, hvor EU, nationale regeringer, landdistrikter og by-aktører samarbejder. Landdistrikter og NGO’er skal ses som en del af løsningen og EU-institutionerne skal samarbejde tættere.

ELARD - European LEADER Association for Rural Development

Landdistrikternes Fællesråd er medlem af ELARD, som er den europæiske LEADER-organisation, på vegne af de lokale aktionsgrupper i Danmark.

Læs mere om ELARD her

Udgivelser

Du kan læse European Rural Manifesto, som blev vedtaget i 2019 her

Du kan læse Landdistrikternes Deklaration, som blev vedtaget i 2019 her

Du kan læse et sammendrag af de politiske forslag, som blev vedtaget ifm. European Rural Parliament i 2019 her

Du kan læse afrapporteringen for ROAD-projektet her og rapport med resultater her

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail