Politikerne må stå fast på deres løfte til lokale og regionale medier

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd og Mads Brandstrup, adm. direktør i Danske Medier.

I maj indgik et politisk flertal en ny medieaftale, der giver de lokale og regionale medier et længe lovet økonomisk løft. Landdistrikternes Fællesråd og Danske Medier appellerer til, at politikerne står fast og fører løftet ud i livet uanset, hvordan det politiske landskab ser ud efter et folketingsvalg.

Velfungerende lokalsamfund er en forudsætning for et Danmark i balance mellem land og by. Og heldigvis er der stadig flere danskere, som i disse år vælger lokalsamfundet som rammen for deres familieliv.

Det stiller krav til, hvad vores lokalsamfund kan tilbyde: Er der en skole? En købmand? En ordentlig idrætshal? Og er der lokale medier, der kan være rammen om det lokale demokrati?

For det er de lokale og regionale medier, der er tættest på borgerne og deres hverdag. Det gør dem til en uundværlig brik i lokaldemokratiet.

“Hvis politikerne gambler med medierne, så gambler de med en afgørende del af vores demokratiske infrastruktur.”

Derfor er det afgørende, at politikerne, uanset hvad udfaldet bliver af det kommende folketingsvalg, står ved de klare løfter om at styrke de lokale og regionale medier. Alt andet vil medføre usikkerhed om mediernes rammevilkår og tære kraftigt på det bånd, der er med til at binde os sammen på tværs af landdistrikter og de store byer. Det vil være en trist udvikling med uoprettelige konsekvenser for os som samfund med nyhedsørkner, mindre oplysning og en ringere demokratisk debat.

For netop regionale og lokale medier, herunder ugeaviserne, er med til at binde lokalsamfundene sammen. De styrker erhvervslivet og starter debatter, der påvirker lokal og regional politik. For detailhandelen og foreningslivet er de også en vigtig platform til at kommunikere om tilbud, muligheder, og hvad der generelt sker i lokalsamfundet. Politikerne må derfor sikre, at landdistrikterne også i fremtiden har adgang til lokale nyheder.

Hvis politikerne gambler med medierne, så gambler de med en afgørende del af vores demokratiske infrastruktur. En infrastruktur, der sikrer nuanceret oplysning til danskerne, som driver samfundet fremad og giver borgere og erhverv fra forskellige samfundsgrupper i hele landet en stemme.

Medieaftalen præsenterede et tiltrængt løft af lokalmedierne sammen med en pulje for ugeaviserne. Disse tiltag roste vi tilbage i maj, for det er en afgørende prioritering. Men med udsigten til et folketingsvalg lige om hjørnet står endnu en medieaftale til at blive kastet op i luften.

Lokal- og regionalmedier er derfor med til at binde Danmark sammen. Hvis ikke politikerne prioriterer at løfte lokal- og regionalmedier, risikerer de at sætte en afgørende del af sammenhængskraften over styr og forstærke kløften mellem land og by.

Medieaftalen præsenterede et tiltrængt løft af lokalmedierne sammen med en pulje for ugeaviserne. Disse tiltag roste vi tilbage i maj, for det er en afgørende prioritering. Men med udsigten til et folketingsvalg lige om hjørnet står endnu en medieaftale til at blive kastet op i luften. Der skabes dermed igen usikkerhed om mediernes rammevilkår, som kan skade lokaldemokratiet.

Så kære politikere, nu opfordrer vi på det kraftigste til, at I, trods et kommende hæsblæsende valg og en ligeså regeringsdannelse, står fast på jeres løfte og fører det ud i livet. Så vi sammen sikrer et Danmark i bedre balance med et stærkere lokaldemokrati, adgang til nyheder i landdistrikterne og en mindre kløft mellem land og by.

Indlægget er tidligere bragt på avisendanmark.dk

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail