Værdigrundlag

Her kan du læse om værdigrundlaget for arbejdet i Landdistrikternes Fællesråd.

Landdistrikternes Fællesråds kernefortælling hedder ‘Et helt liv i hele Danmark’. Kernefortællingen er omdrejningspunktet for organisationens arbejde og fungerer som anker i alt, hvad vi gør.
Vores vision

Vi ønsker et Danmark i balance, hvor det er attraktivt at
bo, leve og arbejde i alle dele af landet. 

Vores mission

Landdistrikternes Fællesråd arbejder for et decentralt og sammenhængende Danmark. Vi samler og formidler viden om landdistrikter og arbejder politisk for at skabe udviklingsmuligheder i hele landet.

Et helt liv i hele Danmark

Danmark er et lille land. Alligevel er det præget af store forskelle.

Nogle steder i Danmark bor vi omringet af klitter og blæst. Andre steder lever vi nær frodige skove eller langs bløde kyster. Jorden er fed og rig nogle steder i Danmark, mens det andre steder har været en kamp gennem generationer at få jorden til at bære frugt. Der er nogle af os, som cykler på arbejde, mens andre af os tilbagelægger store afstande for at møde ind. Vi er nogle, der bor i lag og andre, der kører til vores nabo. Nogle af os lever i takt til byens puls, mens andre af os elsker lyden af stilhed.

Alle disse forskelle gør os rigere.

Men vores lille land rummer også forskelle, som gør os fattigere. Det er forskelle, der forhindrer, at man kan leve et helt liv i hele Danmark.

Det er de forskelle, Landdistrikternes Fællesråd er sat i verden for at gøre mindre.

Forskellene kommer allertydeligst til udtryk i alle de ting, vi tager for givet i hverdagen. Og det er helt forskelligt på tværs af landet.  

Hvis det står til os, skal der være en større lighed i dagligdagens selvfølgeligheder.

Over hele landet skal forældre og børn kunne regne med, at der er en skole eller børnehave inden for rækkevidde. At man har en praktiserende læge, og at mobiltelefonen kan ringe op, når man har brug for det. Iværksættere og virksomheder i hele landet skal tage det for givet, at de kan vokse sig større og indfri deres ambitioner. Og ligesom hele Danmarks ungdom skal kunne forløse deres potentialer på lokale uddannelsesinstitutioner, skal Danmarks ældste ikke være i tvivl om, at det er muligt at blive gammel med værdighed i hele landet.

Alle mennesker i Danmark bør kunne regne med at have en hurtig og stabil bredbåndsforbindelse – så man både kan game og arbejde hjemmefra. Vi skal alle sammen kunne stole på, at infrastrukturen hjælper os til vores næste destination – hvad end vi bevæger os på vejnettet eller krydser vandet. Dagligdagens fornødenheder skal kunne købes i dagligvarebutikker over hele landet, ligesom fællesskaber i hele Danmark skal kunne løbe efter en bold eller samle sig under ét tag for at dyrke deres interesser og være sammen om det gode liv.

Sådan lyder nogle af dagligdagens selvfølgeligheder. De er fundamentet for en bæredygtig udvikling. Og det er vores mål i Landdistrikternes Fællesråd: At skabe en bæredygtig udvikling i hele Danmark. Land og by har altid været og vil altid være hinandens forudsætninger. Derfor ønsker vi at binde landet sammen. For at gøre os alle sammen rigere.

Landdistrikternes Fællesråd består af mange stemmer med dybe klangbunde overalt i landdistrikterne. Vi forener dem alle i én samlet tale. Selvom vores rødder er plantet i landsbyerne, rækker vores grene helt ind på Christiansborg. Fra landsbyerne har vi lært, at der ikke er langt fra tanke til handling. Vi indsamler viden og erfaringer fra hele landet. Og på den baggrund føder vi idéerne, før politikerne har tænkt dem. Når idéerne er modne, sender vi dem ud i verden, men slipper ikke taget, før de har båret frugt og skabt forandring.

Helt konkret, helt lokalt.

Fra vores perspektiv handler det om at se muligheder. Vi vender os både indad og ud mod verden i jagten på at finde og realisere de muligheder, samfundsudviklingen tilbyder landdistrikterne. På den måde giver vi vores bidrag til en mere bæredygtig verden.

For os er en nedlagt gård et potentielt bofællesskab, mens grøn energiproduktion er et nyt erhvervseventyr, der skal gøre hele Danmark grønnere samtidig med, at det skaber lokalt ejerskab, værdi og arbejdspladser – med respekt for naboerne.

I Landdistrikternes Fællesråd dvæler vi ikke ved landdistrikternes fortid, men arbejder for deres fremtid. For vores fælles fremtid.

Og der er så mange steder i Danmark, som vi kan bygge fremtiden på.

Der er steder, hvor man skaber ting sammen og ejer i fællesskab. Steder, hvor der altid er lys i forsamlingshusenes vinduer, og omsorg er noget, man giver. Der er steder, hvor man ikke kun taler om bæredygtighed, men hvor fødevarerne i køleskabet er dyrket på naboens marker, og hvor naturen og dens ressourcer giver energi.

På alle de steder venter man ikke på, at udviklingen kommer, man skaber den selv.

Vi i Landdistrikternes Fællesråd arbejder for disse steder. For at se dem lykkes. For at få endnu flere mennesker til at søge livet på landet.

Landdistrikternes Fællesråd arbejder for mennesker. For at gøre det muligt at leve et helt liv i hele Danmark.

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail