Skolestien i Nr. Asmindrup

I Nr. Asmindrup i Odsherred Kommune har frivillige gennem flere år forvandlet Nr. Asmindrup Friskoles fodboldbaner til et levende udeområde med blandt andet shelter, legetårn, fælleshus, fitness og udekøkken. Med midler fra LAG Midt- og Nordvestsjælland er områdets mange aktivitetsområde blevet forbundet af en skolesti, med det formål at skabe gode rammer for udeliv og fællesskab.

Projekt skolesti er båret af byens borgere, foreninger og virksomheder, der har lagt utallige frivillige timer, samt maskinkraft til det store anlægsarbejde. Her har Landdistriktspuljen Liv og Land været med til at støtte de sociale relationer med god forplejning og midler til at stable en fest på benene for alle de engagerede frivillige.

Thomas Nicolaisen, byrådsmedlem, næstformand i børne- og uddannelsesudvalget og medlem af økonomiudvalget i Odsherred Kommune

Kommunen har støttet for at skabe sammenhold og for at skabe værdi, og for at få de frivillige på banen, som yder en kæmpe indsats, det skal de også have nogle midler for!

Maja Bovin, projektleder på projekt skolesti

Landdistriktspuljen har rigtig stor betydning for projektet og har gjort, at vi kunne øge ambitionsniveauet markant i vores projekt.

Landdistriktspuljen har givet til det sociale og forplejning og vidensdeling, og det er faktisk noget, der betyder rigtig meget for engagementet, når man som frivillig ligger den her arbejdsindsats. Så er det rigtig skønt, at vi kan give noget godt at spise, holde nogle fester, der holder engagementet i gang.

Om Nr. Asmindrup:

Nr. Asmindrup er en lille landsby midt i Odsherred Kommune. Der bor ca. 700 mennesker i landsbyen, men byen oplever at have et stort opland, da folk søger byens friskole, børnehave og kirke. Byen ligger i et naturskønt område og er kendetegnet ved at have en lang tradition for frivillighed, der i dette projekt har arbejdet på tværs af interessegrupper.

Kontakt

Maja Bovin, projektleder af Projekt Skolesti, majabovin@aol.com, tlf. 6177 3569

Nr. Asmindrup Friskole, projektejer af Projekt Skolesti, friskole@nraf.dk, 59 32 81 01

Puljemidler til projektet:

  • 30.000 kr. fra Nr. Asmindrup Friskole

  • 400.000 kr. fra LAG Midt- og Nordvestsjælland

  • 300.000 kr. fra Kristen Kristensen og Hustru mindelegat

  • 50.000 kr. fra Egnsmidler fra Odsherred Kommune

  • 160.000 kr. fra Friluftsrådet

  • 321.750 kr. fra Nordea-fonden

  • 463.760,00 kr. fra Landdistriktspuljen Liv og Land

  • Lokale sponsorer har doneret arbejdstid, maskintid og brændstof samt knowhow: entreprenører, vognmand. landskabsarkitekt, naturpleje, bygningskonstruktion, brolægning, anlægsgartner, tømrere, pr, fundraising og meget mere.

     

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail