Det her er landsdelens største udfordring: Vi kommer til at mangle 4200 medarbejdere

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

1400 pædagoger, 1300 sygeplejersker, 1300 lærere og 200 socialrådgivere. Sådan lyder manglen på velfærdspersonale i Syd- og Sønderjylland, når vi rammer 2030 ifølge en prognose lavet af Damvad Analytics.

På landsplan er der tale om en mangel på samlet 35.600 velfærdsuddannede i 2030. Med andre ord vil der mangle hænder til at yde omsorg for vores børn, ældre, syge og allermest sårbare borgere i fremtiden. I mit perspektiv er det en af vor tids allerstørste udfordringer.

Ikke mindst en af vor tids allerstørste udfordringer for de danske landdistrikter.

Derfor er det uforståeligt, at den nye SVM-regering har valgt at sløjfe den del af uddannelsesaftalen, som handler om at gøre det muligt at uddanne sig til lærer, pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver flere steder i Danmark. I min optik bør vi skabe flere uddannelsesmuligheder, ikke færre.

I en landdistriktskontekst handler det om flere ting.

Vi ved fra erfaringer med både lægeuddannelsen i Aalborg og jordmoderuddannelserne i Aalborg og Esbjerg, at beliggenhed betyder noget. Da man begyndte at uddanne læger i Aalborg, kom man lægemanglen til livs, ligesom de uddannede jordemødre tog jobs i de områder, hvor de uddannede sig. Med de erfaringer er lægeuddannelsen også etableret i Esbjerg. Altså er lokale uddannelsespladser inden for velfærdsområderne med til at sikre den nødvendige arbejdskraft i lokalområdet og dermed til at opretholde velfærden i hele landet.

Samtidig er lokale uddannelsespladser med til at udvide det spektrum af muligheder, livet uden for de største byer kan tilbyde. Der bliver simpelthen flere mulige livsbaner for unge i hele Danmark – også for dem, der ikke nødvendigvis har lyst til at rejse langt væk fra hjemegnen, til én af de største byer for at uddanne sig.

Uddannelse har en stor betydning for bosætning, herunder fraflytning og tilflytning, i et givent område. Det dokumenterer en undersøgelse lavet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet sort på hvidt. Den viser nemlig, at unge fra yderområder i øget omfang de seneste 25 år flytter væk fra deres hjemstavn for at uddanne sig. Fordi det i mange år var eneste mulighed.

Få af dem vender hjem igen. Kun én ud af fem unge, der forlader en såkaldt yderkommune i forbindelse med studiet, vender tilbage inden for tre år efter studiets afslutning.

Så når unge bosætter sig et sted for at uddanne sig, har de større tilbøjelighed til at blive hængende efter studiet og arbejde lokalt. I løbet af studietiden finder mange en partner, nogle får endda børn, og andre tager studiejob lokalt, som efter endt uddannelse let kan veksles til det første fuldtidsjob.

Samlet set skaber lokale og regionale uddannelsespladser grundlaget for lokal udvikling og den altafgørende bosætning. Det giver i sidste ende et Danmark, der hænger langt bedre sammen. For uddannelse er en vigtig komponent i det samlede billede, vi i Landdistrikternes Fællesråd betegner Det hele liv i hele Danmark.

For det skal være muligt at bo, leve og arbejde i hele landet. Det er den devise, vi arbejder ud fra – og her er et finmasket net af uddannelsestilbud i hele landet, også i Syd- og Sønderjylland altafgørende. Derfor bør Christiansborg og den nye brede regering ikke skrue ned for de decentrale ambitioner på uddannelsesområdet, men i stedet skrue op for dem. Det indebærer, at professionshøjskoler og erhvervsakademier skal sikres bedre økonomiske muligheder for at fastholde og udbygge et decentralt uddannelsesudbud. Og at der arbejdes målrettet på at skabe attraktive og levende studiemiljøer lokalt.

Skal det lykkes, må der investeres langt mere i velfærdsuddannelserne end i dag. Store ambitioner skal være finansierede, og her kommer uddannelsesaftalen til kort, på nær meget store afsatte beløb på at skabe flere velfærds-uddannelsestilbud i Region Hovedstaden, af alle steder.

Jeg ved, at en krisetid sætter begrænsninger for økonomien, men hvad angår investeringerne i flere og bedre velfærdsuddannelser, også i Syd- og Sønderjylland, så mener jeg helt ærligt, at vi ikke har råd til at lade være.

“Så når unge bosætter sig et sted for at uddanne sig, har de større tilbøjelighed til at blive hængende efter studiet og arbejde lokalt.”

Indlægget er tidligere bragt på jv.dk.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail