DR, DUF og Landdistrikternes Fællesråd etablerer public service-ungeråd

DR, DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Landdistrikternes Fællesråd giver ordet til 12 udvalgte unge mennesker fra hele Danmark. Ungerådet skal komme med anbefalinger til, hvordan DR kan sikre fornyelse af både den lokale og nationale public service.

Unge dropper de traditionelle medier og flygter til streamingtjenester og sociale medier. Det gælder også den mere lokale public service, hvor de unge, til trods for lokale og regionale forskelle i public service-mediernes succes med at nå de unge, er den gruppe, der bruger de lokale tilbud mindst. I sidste ende er risikoen, at det kommer til at gå ud over sammenhængskraften både lokalt og på tværs af landet, og at unge mennesker mister kendskab til deres egen region.

For at vende denne udvikling og sikre, at både nationalt og lokalt public service også i fremtiden står stærkt, har DR, DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Landdistrikternes Fællesråd etableret et Ungeråd. Ungerådet skal komme med anbefalinger til, hvordan public service fremtidssikres, særligt lokalt, men bestemt også nationalt.

“Medierne befinder sig i en brydningstid. De oplever lav tillid fra danske unge og stadig større konkurrence fra tech-giganter og sociale medier om unges opmærksomhed. Det stiller nye og anderledes krav til vores allesammens public service. Derfor er vi i DUF glade for, at DR har taget initiativ til at samle et Ungeråd, der får til opgave at rådgive om, hvordan vi skaber endnu bedre og mere relevant public service til unge – også i fremtiden,” siger Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.

DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn supplerer:

“Vi har i dag et meget stærkt tilbud til unge, og vi er i kontakt med mindst 9 ud af 10 unge på én uge. Det skal vi blive ved med at være. Men med det opbrud i medievaner, vi ser, er det bestemt ikke givet, at vi kan fastholde den høje kontakt, hvis vi ikke formår at forny os. Med det her stærke partnerskab, skaber vi de bedste forudsætninger at forny os og sikre et mangfoldigt ungetilbud, som unge på tværs af land, by, uddannelse og social baggrund kan spejle sig i,” siger DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Public service bygger bro mellem unge på tværs af land og by
Også formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard ser frem til samarbejdet, og mere konkret ser han frem til at høre, hvad de unge har på hjerte. Han hæfter sig særligt ved, at public service kan bygge bro mellem unge på landet og unge i byerne og sikre sammenhængskraft på tværs af Danmark.

“Lokalt forankret public service-indhold har en dobbelt funktion for landets unge – dels øger det lokalkendskabet og følelsen af at være repræsenteret, og dermed anerkendt i mediebilledet, dels kan det medvirke til at bygge bro mellem unge på landet og i byerne – både regionalt og nationalt. For public service fra hele Danmark for hele Danmark er med til at vise, at vi ikke er så forskellige endda. Derfor er vi rigtig glade for at være inviteret med i det her initiativ, så unge over hele landet kan bidrage til og forenes i DR’s fælles fortællinger, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Ungerådet skal give ungeperspektiver
Ungerådet består af 12 udvalgte unge i alderen 18 til 28. Medlemmerne er udpeget af DUF. De repræsenterer et bredt udsnit af børne- og ungdomsorganisationer, så det sikres, at unge er repræsenteret både geografisk, aldersmæssigt og demografisk.

Ungerådet mødes en række gange i løbet af foråret med henblik på at drøfte udviklingen, ungdommens behov for public service og fremtidens muligheder. Første gang den 18. januar.

Ungekonference sommeren 2023
Anbefalinger og konklusioner blev præsenteret til en ungekonference i sommeren 2023. Her var unge, repræsentanter fra branchen og politiske aktører inviteret til et kig ind i ungdommens ønsker. Du kan læse ungerådets anbefalinger her.

Medlemmerne af Ungerådet

Julie Tangaa Tjalve, DABUF – Landsforeningen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Julie Tangaa Tjalve er 22 år, bor i Odense og læser medievidenskab på Syddansk Universitet. Hun har i en årrække siddet med i filmudvalget for Odense Filmklub, og har fornyeligt opstartet Børnebiffen i Odense kommune.

 

 

Christian Orthmann Andersen, LandboUngdom

Christian Orthmann Andersen er 24 år gammel, kommer fra byen Allested-Vejle som ligger på Midtfyn. Christian er et aktivt foreningsmenneske som sidder med i Landboungdoms hovedbestyrelse. Christian har igennem sit virke i Landboungdom opbygget en god forståelse for foreningsarbejde, demokrati, frivillighed og livet på landet.

 

 

Elisabeth Kirstine From-Pedersen, NAU – Netværket af Ungdomsråd

Elisabeth Kirstine From-Pedersen er 19 år gammel og tiltrædende forperson i Netværket af Ungdomsråd (NAU). Elisabeth har været drivkraften på at genopstarte ungerådet på Frederiksberg, hvor hun har tæt kontakt til de unge i alderen 13-25 år. Til dagligt arbejder hun som international koordinator på Rysensteen Gymnasium.

 

William Korte, SUMH – Sammenslutningen af Unge med Handicap

William Korte er 23 år, bor på Amager og læser til folkeskolelærer, hvor han særligt har fokus på børn og unge indenfor specialområdet eller i andre udsatte positioner. William har muskelsvind, sidder i kørestol og er næstformand i SUMH – Sammenslutning af Unge Med Handicap

 

 

Sarah Bak Jørgensen, Ungdomsringen

Sarah Bak Jørgensen er 23 år og bor i Odense. Til daglig studerer hun dansk på Syddansk Universitet. Hun har været en aktiv del af Ungdomsringens ungeråd i 3 år og Ungdomsringens hovedbestyrelse i 2 år.

 

 

 

Sigurd Gammelgaard, LH – Landssammenslutningen af handelsskoleelever 

Sigurd Gammelgaard er 18 år gammel og bor i Ebeltoft. Han går i 3.g på Aarhus Business College i Risskov. Så han kender både til udfordringerne ved at være ung og bo langt ude på landet, samt hvordan det er at være ung i en storby.

 

 

Lea Uhlott Noval, DUK – Danmarks Unge Katolikker

Lea Noval er 25 år gammel. Hun bor på Frederiksberg og arbejder til daglig på Danmarks Unge Katolikkers (DUK) sekretariat på Østerbro og studerer pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet. Hun har 10 års erfaring som frivillig i DUK som sommerlejrleder, frivillig i flere af de nationale teams, med lokalforeningsarbejde og er tidligere hovedbestyrelsesmedlem. 

 

Kristina Kongsgaard, DDS – Det Danske Spejderkorps 

Kristina Kongsgaard bor i Aarhus hvor hun studerer IT. Kristina har en professionsbachelor i kommunikation fra DMJX og har i mange år været aktiv i Det Danske Spejderkorps. Hun er meget optaget af demokratisk dannelse og har bl.a. stået for valgarrangementer i forbindelse med spejderkorpsets generalforsamling.

 

Niels Martin Folmersen, KFUM og K – Kristelig Forening for Unge Mænd og Kvinder

Niels Martin Folmersen er opvokset i Helligsø i Sydthy og bor i dag på Østerbro. Han er uddannet i erhvervsøkonomi og filosofi fra CBS og arbejder i dag som bachelorfuldmægtig i erhvervsstyrelsen. Niels har været aktiv i KFUM og K gennem mange år, hvor han blandt andet har stået for en række arrangementer samt internationalt arbejde.

 

Rahima Abdullah, DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Rahima Abdullah er 21 år og jurastuderende. Rahima er Landsforperson for DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom. Hun er aktivist, aktiv i debatter om mennesker på flugt, statsborgerskab og ligestilling. Rahima kom til Danmark som flygtning fra Syrien som 14-årig og bor i dag i København.

 

 

Madeleine Steenberg Willams, DGS – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 

Madeleine Steenberg Williams er 19 år gammel og forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). Hun er student fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium og bor i Bagsværd.

 

Kristian Lausten Madsen, DUF 

Kristian Lausten Madsen er 28 år gammel og sidder i DUFs forretningsudvalg. Han kommer oprindeligt fra Randers og bor i dag i København. Han er uddannet fra Aarhus Universitet, er tidligere formand for Venstres Ungdom og arbejder i dag som Public Affairs konsulent i Grace PA.

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail