Projekter

For at styrke udviklingen i landdistrikterne deltager Landdistrikternes Fællesråd i samarbejde med organisationer, kommuner og lokalsamfund i konkrete projekter, der fremmer beskæftigelse, erhvervsudvikling samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Benefit4Regions, Interreg 5A Deutschland-Danmark

Interreg 5A Deutschland-Danmark har til formål at fremme vækst og samarbejde hen over grænsen inden for blandt andet erhverv, beskæftigelse, uddannelse og kultur. I perioden 2016-2019 deltager Landdistrikternes Fællesråd i projektet Benefit4Regions, der er et funktionelt dansk-tysk samarbejde om udvikling af landdistrikterne på begge sider af grænsen.

Projektet bidrager til at bringe nye perspektiver på landdistriktsudviklingen i land- og yderkommunerne på baggrund af tiltag frembragt ved hjælp af forskellige cases. Landdistrikternes Fællesråd koordinerer turismecasen, som fokuserer på videns- og erfaringsudveksling mellem turismeaktører og kommuner med henblik på at styrke tiltag målrettet mikroturisme.

Læs mere om projektet her

MAMBA, Interreg 5B Baltic Sea Region (Østersøprgrammet)

Interreg-programmet for Østersøen fokuserer på udvikling af makroregionen omkring Østersøen, hvilket tæller 11 lande. I perioden 2017-2020 deltager Landdistrikternes Fællesråd i projektet Mamba (Maximised Mobility and Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic Change), der blandt andet har fokus på at udvikle en ny digital platform til samkørsel i landdistrikterne.

Læs mere om projektet her

Mikroturisme

Turisme er et afgørende væksterhverv for landdistrikterne i Danmark og det er væsentligt at understrege, at der er gode muligheder for yderligere vækst i turismerelateret omsætning og beskæftigelse. Ud over beskæftigelse kan det på sigt også medvirke til øget bosætning.

En sammenfattende analyse af nationale og internationale erfaringer med mikroturisme, der blev støttet af Erhvervsstyrelsen og Vejle Kommune, understregede at der findes en underskov af mindre turismevirksomheder, som ikke kan indpasses i de eksisterende strukturer. Disse virksomheder støtter og supplerer de hovedattraktioner, som trækker turisterne til i første omgang. Virksomhederne indeholder noget af det, turisterne, ifølge teorier og aktuelle markedsanalyser, efterspørger og som er med til at gøre et område mere attraktivt for turister på længere- eller tilbagevendende ophold.

Landdistrikternes Fællesråd videreudvikler projektet i samarbejde med Vejle Kommune. Projektet omhandler forankring af undervisnings- og netværksaktiviteter for mikroturismevirksomheder i et partnerskab under Landdistrikternes Fællesråd med deltagelse af relevante destinationsselskaber samt Dansk Kyst- og Naturturisme. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2020.