F-medlemmer

Landsbyer, repræsenteret ved lokalråd, borgerforeninger eller tilsvarende

F-medlemmer i Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd har ca. 100 F-medlemmer bestående af landsbyer og enkeltpersoner.

Landsbyerne er repræsenteret af via deres lokalråd, borgerforening eller tilsvarende organisation. Enkeltpersoner er selvstændige medlemmer, der ønsker at støtte gennem et medlemskab.