Færger, havne og søfolk er vigtige for øer og landdistrikter

Af: Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, Tine Kirk, direktør for Danske Havne, Anne H. Steffensen, adm. direktør for Danske Rederier

Danmark er en søfartsnation. Det mærker man ikke mindst på de danske småøer og i landdistrikterne, hvor færger, havne og danske søfolk er af stor betydning for trafikal sammenhængskraft, arbejdspladser og livet i lokalsamfundene.

For mange småøer er den lokale færge en fuldstændig afgørende forbindelse til omverdenen. En stabil færgeforbindelse med afgange nok, og med billetter, der er til at betale, er essentiel for beboernes hverdag såvel som muligheden for at tiltrække turister, erhvervsaktivitet og potentielle nye beboere.

Derfor glæder vi os over, at regeringen med Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne, sammen med forligspartierne, SF, Konservative og Radikale på Christiansborg har indgået en aftale, som afsætter 85 millioner kroner til støtte til 21 indenrigsfærger.

For mange indenrigsfærger vil elektrificering være et oplagt skridt i den grønne omstilling af færgedriften. Det kræver blandt andet, at man sikrer, at der er den nødvendige el-infrastruktur på plads i vores havne, så færgerne kan lade strøm der. El-færger kræver store mængder strøm, og de kan kun oplade den korte tid, de er i havn.

En elektrificering vil samtidig bidrage til en betydelig reduktion af klimabelastningen ved at bo og leve på en ø, samt sikre at gæster og turister kan tage rundt på øerne og stemple deres ø-pas med god klimasamvittighed.

I det hele taget er langt de fleste havne vigtige erhvervscentre mange steder i landet, som kommer til at spille en stor rolle i bestræbelserne på at gøre de grønne ambitioner til virkelighed med udskibning og løbende servicering af havvindmøller, udskibning af grønne brændstoffer og meget andet.

Og her spiller dygtige, danske søfolk selvsagt en væsentlig rolle. Ikke mindst i landdistrikterne og på øerne. Faktisk er det sådan, at to ud af tre danske søfolk og deres familier bor uden for de store byer.

Derfor er det også vigtigt for os, at Folketinget fastholder den historiske opbakning til Det Blå Danmark og dropper forslaget om at afskaffe de danske søfolks særlige skatteordning, som det såkaldte Frigast-udvalg ellers har foreslået. Det er en rigtig dårlig ide, som vil betyde færre skibe på dansk flag, færre danske søfarende og mindre aktivitet i Det Blå Danmark. Det vil ikke mindst kunne mærkes negativt i vores landdistrikter og på småøerne, hvor søfolkene ofte bosætter sig.

Hvis regeringen skal leve op til ét af regeringsgrundlagets bærende principper: ”Et Danmark i bedre geografisk balance”, så er det afgørende at indføre tiltag, der kan sikre grøn omstilling af færgerne med rimelige og fair billetpriser, og ordninger, der gavner både havnene, erhvervslivet, turismen samt bosætningen på øerne.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail