Bliv medlem

Vil du være med til at sikre et Danmark i balance, hvor alle dele af landet er præget af vækst og udvikling, så bliv medlem af Landdistrikternes Fællesråd.

Det siger medlemmerne...

Når fællesskab er en fordel

På vegne af vores medlemmer arbejder vi hver dag på at få vores mærkesager gjort til handling gennem konkrete politiske beslutninger. Derfor bruger vi året rundt mange timer på Christiansborg. Gennem tiden har det udmøntet sig i både udflytningsrunder, bredbåndspuljer, planlovslempelser, en medieaftale og 17 anbefalinger til at skabe levedygtige landsbyer.

Derudover rejser vi debatter og forsøger at sætte dagsorden i medierne på landdistriktsområdet. Vi arrangerer høringer, konferencer, debatter
og sætter dagsordenen i medierne – sammen med vores medlemmer.

I vores rolle som medlemsorganisation afholder vi tillige en lang række interne arrangementer, deltager i udviklingsprojekter – og er altid til rådighed for sparring og konkret faglig bistand til medlemmerne.

Vi tæller 55 kommuner, der tilsammen repræsenterer over 2,8 millioner danskere. Medlemmerne er tillige en række landsdækkende organisationer, fire regioner, de lokale aktionsgrupper samt et større antal landsbyer og landdistriktsråd.

Som medlem af Landdistrikternes Fællesråd tilbyder vi blandt andet:

 • Fælles interessevaretagelse på Christiansborg

 • Fælles pressehistorier og formidling af best practice

 • Fælles projekter f.eks. mobilitet, mikroturisme mv.

 • Deltagelse i netværksmøder for lokalråd samt kommunale og regionale embedsfolk

 • Deltagelse i ét årligt temamøde om aktuelle indsatsområder

 • Deltagelse i Landdistrikternes Fællesråds årsmøde og relevante medlemsarrangementer

 • Oplæg om landdistriktspolitik til relevante politiske råd, nævn og udvalg

 • Oplæg om lokaludvikling til temamøder, drøftelser, borgermøder og lignende

 • Løbende sparring om projekter, støttemuligheder og lovgivning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

For spørgsmål om medlemskab kan du kontakte sekretariatschef Rasmus Katholm. Vi stiller også meget gerne op til et uforpligtende møde, hvor I kan høre mere om fordelene ved et medlemskab.

Udfyld optagelsesskemaet - og bliv en del af fællesskabet

Udfyld et optagelsesskema inden for den rette medlemskategori og indsend det til sekretariatet.

Kontingent

Kontingentet for A-medlemskredsen fastsættes på baggrund af to forhold: Antallet af ansatte og omsætning, herunder modtagne udlodninger. Begge forhold indgår og sammenlægges i forbindelse med fastsættelsen af det samlede kontingent.

Antal ansatte i organisationen:               kr. pr. år (2021-priser)

0-15:                                                                              5.000,00
16-45:                                                                          10.000,00
46-105:                                                                        15.000,00
106-225:                                                                     20.000,00  
Over 226:                                                                   25.000,00 

Omsætning, herunder modtagne udlodninger i mio. kr.                                 

0-10.000                                                                        5.000,00                                                                                           
10.001-30.000                                                           10.000,00
30.001-70.000                                                           15.000,00
70.001-150.000                                                         20.000,00
Over 150.001                                                             25.000,00

Maksimal kontingent 40.000 kr. (2021-priser) ekskl. årlig pris- og lønfremskrivning.

Optagelse

Kommuner (herunder § 17 stk. 4 udvalg)

                                                                           

                                                                              kr. pr. år (2021-priser)

Grundbeløb:                                                        12.000,00 kr. pr. år
Beløb pr. indbygger                                                     0,15 kr. pr. år.

Maksimal kontingent 27.000 kr. (2021-priser) ekskl. årlig pris- og lønfremskrivning.

Optagelse

Regioner             

                                                                                   kr. pr. år (2021-priser)

Grundbeløb:                                                            12.000,00 kr. pr. år
Beløb pr. indbygger                                                         0,05 kr. pr. år

Maksimal kontingent 50.000 kr. (2021-priser) ekskl. årlig pris- og lønfremskrivning.

Optagelse 

Civilsamfundsorganiseringer på kommunalt niveau fx landdistriktsråd

Hvis kommunen er medlem, optages disse for 15% af kommunens kontingent (2021-priser ekskl. årlig pris- og lønfremskrivning).

Hvis kommunen ikke er medlem, gælder samme takster som for kommuner. 

Lokale aktionsgrupper (LAG) og Lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (FLAG)

De lokale aktionsgrupper optages for 1.600,00 kr. pr. år (2024-priser) for hver kommune, som den lokale aktionsgruppe dækker. Beløbet justeres i takt med den årlige pris- og lønfremskrivning.

Landsbyer, repræsenteret ved lokalråd, borgerforeninger eller tilsvarende. 

Landsbyerne er repræsenteret af via deres lokalråd, borgerforening eller tilsvarende organisation. Enkeltpersoner er selvstændige medlemmer, der ønsker at støtte gennem et medlemskab.

Uden stemmeret ved årsmødet.
                                                                                             kr. pr. år (2021-priser)        
Landsbyer på under 1.000 indbyggere                             600,00 kr. pr. år
Landsbyer på indtil 2.000 indbyggere                               900,00 kr. pr. år
Byer på mere end 2.000 indbyggere                               1.200,00 kr. pr. år.

Enkeltpersoner                                                                       200,00 kr. pr. år

Beløbene justeres i takt med den årlige pris- og lønfremskrivning.

Støt den gode sag som privatperson

Landdistriktsudvikling er hver dag rammen for en bred kreds af aktører. Derfor er det ikke kun organisationer, kommuner, regioner og lokalsamfund, som kan blive medlem af Landdistrikternes Fællesråd.  

Som privatperson kan du også bakke op om den gode sag og samtidig modtage relevant information om landdistrikternes udviklingsvilkår- og muligheder. Det kan du ved at blive støttemedlem.

Et støttemedlemskab betyder også, at du bliver en del af et stærkt netværk og kan deltage i vores arrangementer samt gøre brug af vores viden. 

Støttemedlemskab

Vil du støtte Landdistrikternes Fællesråds arbejde som privatperson? Så kan du blive støttemedlem
kr 200 Årligt
 • Du får løbende information om aktuelle tendenser, initiativer og støttemuligheder
 • Du bliver en del af et stærkt netværk og inviteret til alle medlemsarrangementer
 • Du kan få vejledning til projekter - og få konkrete værktøjer til lokaludvikling
 • Du støtter en god sag og en organisation, der arbejder for det gode liv på landet
Populært

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail