Bliv medlem

Vil du være med til at sikre et Danmark i balance, hvor alle dele af landet er præget af vækst og udvikling, så bliv medlem af Landdistrikternes Fællesråd.

Det siger medlemmerne...

Når fællesskab er en fordel

På vegne af vores medlemmer arbejder vi hver dag på at få vores mærkesager gjort til handling gennem konkrete politiske beslutninger. Derfor bruger vi året rundt mange timer på Christiansborg. Gennem tiden har det udmøntet sig i både udflytningsrunder, bredbåndspuljer, planlovslempelser, en medieaftale og 17 anbefalinger til at skabe levedygtige landsbyer.

Derudover rejser vi debatter og forsøger at sætte dagsorden i medierne på landdistriktsområdet. Vi arrangerer høringer, konferencer, debatter
og sætter dagsordenen i medierne – sammen med vores medlemmer.

I vores rolle som medlemsorganisation afholder vi tillige en lang række interne arrangementer, deltager i udviklingsprojekter – og er altid til rådighed for sparring og konkret faglig bistand til medlemmerne.

Vi tæller 56 kommuner, der tilsammen repræsenterer over 2,8 millioner danskere. Medlemmerne er tillige en række landsdækkende organisationer, fire regioner, de lokale aktionsgrupper samt et større antal landsbyer og landdistriktsråd.

Som medlem af Landdistrikternes Fællesråd tilbyder vi blandt andet:

 • Fælles interessevaretagelse på Christiansborg

 • Fælles pressehistorier og formidling af best practice

 • Fælles projekter f.eks. Ø-passet, mobilitet, mikroturisme mv.

 • Deltagelse i netværksmøder for lokalråd samt kommunale og regionale embedsfolk

 • Deltagelse i ét årligt temamøde om aktuelle indsatsområder

 • Deltagelse i Landdistrikternes Fællesråds årsmøde og relevante medlemsarrangementer

 • Oplæg om landdistriktspolitik til relevante politiske råd, nævn og udvalg

 • Oplæg om lokaludvikling til temamøder, drøftelser, borgermøder og lignende

 • Løbende sparring om projekter, støttemuligheder og lovgivning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

For spørgsmål om medlemskab kan du kontakte sekretariatschef Grethe Saabye eller public affairs-chef Noa Jankovic. Vi stiller også meget gerne op til et uforpligtende møde, hvor I kan høre mere om fordelene ved et medlemskab.

Udfyld optagelsesskemaet - og bliv en del af fællesskabet

Udfyld et optagelsesskema inden for den rette medlemskategori og indsend det til sekretariatet.

Kontinget

Kontingentet er differentieret og opgøres på baggrund af antallet af ansatte i organisationen:

0-25:            10.000,00 kr.
26-50:          15.000,00 kr.
51-100:        20.000,00 kr.
Over 100:    25.000,00 kr.

Optagelse

Kontingent

Kontingentet består af to dele. En fast del med et grundbeløb og en differentieret del, som opgøres på baggrund af antallet af indbyggere, bosiddende i kommunen:

Grundbeløb:                   10.000,00 kr.
Beløb pr. indbygger:    0,05 kr.

Maksimalt kontingent for kommuner er 25.000,00 kr.
Maksimalt kontingent for regioner er 50.000,00 kr.

Optagelse

Kontingent

Hvis kommunen er medlem, optages disse for 15 pct. af kommunens kontingent. Hvis kommunen ikke er medlem, gælder samme kontingenttakster som for den pågældende kommune.

Kontingent

De lokale aktionsgruppers kontingent er 1.000,00 kr. for hver kommune, den lokale aktionsgruppe dækker. Det vil f.eks. sige, at hvis en aktionsgruppe dækker to kommuner som LAG og én kommune som FLAG, så er kontingentet for aktionsgruppen 3.000,00 kr.   

Kontingentet er differentieret og opgøres på baggrund af antallet af indbyggere i landsbyen:

Under 1000:                             600,00 kr.
Mellem 1000 og 2000:           900,00 kr.
Over 2000:                                1.200,00 kr.

Støt den gode sag som privatperson

Landdistriktsudvikling er hver dag rammen for en bred kreds af aktører. Derfor er det ikke kun organisationer, kommuner, regioner og lokalsamfund, som kan blive medlem af Landdistrikternes Fællesråd.  

Som privatperson kan du også bakke op om den gode sage og samtidig modtage relevant information om landdistrikternes udviklingsvilkår- og muligheder. Det kan du ved at blive støttemedlem.

Et støttemedlemskab betyder også, at du bliver en del af et stærkt netværk og kan deltage i vores arrangementer samt gøre brug af vores viden. 

Støttemedlemskab

Vil du støtte Landdistrikternes Fællesråds arbejde som privatperson? Så kan du blive støttemedlem
kr 200 Årligt
 • Du får løbende information om aktuelle tendenser, initiativer og støttemuligheder
 • Du bliver en del af et stærkt netværk og inviteret til alle medlemsarrangementer
 • Du kan få vejledning til projekter - og få konkrete værktøjer til lokaludvikling
 • Du støtter en god sag og en organisation, der arbejder for det gode liv på landet
Populært