Høringssvar

Landdistrikternes Fællesråd er høringsberettiget i sager, der har betydning for landdistrikterne. Som interesseorganisation har vi en stærk interesse i at bidrage til lovforslag med input, der kan medvirke til, at lovene, der spiller ind på vores område, formuleres mest hensigtsmæssigt. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at bidrage med viden i forbindelse med høringer, så vi kan sætte fokus på jeres interesse i vores høringssvar.