Udviklingsprojekter

Landdistrikternes Fællesråd har besøgt seks landsbyer, som hver især er lykkedes med at rejse midler til at udvikle deres lokalområde. Fælles for de seks udviklingsprojekter er, at de alle har solceller eller vindmøller i nærområdet, og har fået støtte fra Landdistriktspuljen Liv og Land, kommunen eller midler fra den lokale aktionsgruppe.

På denne side kan du finde inspiration, vejledning og gode eksempler på, hvordan du lykkes med nye udviklingsprojekter, der styrker dit lokalområde.

Vejledning til udviklingsprojekter i dit lokalsamfund

 

Vejledningen har til formål at inspirere og guide landsbyer og lokalsamfund til at etablere udviklingsprojekter i landdistrikterne. Du får konkrete guidelines til, hvordan du kan søge midler til at etablere og udføre dine projektidéer for lokalsamfundet. 

Vejledningen giver en indflyvning til forskellige faser i udviklingsprojekter og inspiration til, hvordan man kommer fra at have fået en idé til at sidde i en arbejdsgruppe og finde finansiering til projektet. Og til slut at stå med et færdigt projekt, der er til gavn for hele lokalområdet.

Du kan læse vejledningen her

Medborgerhuset Frøslev Skole, Frøslev

Frøslevs nedlagte folkeskole er blevet forvandlet til et medborgerhus med nyrenoverede lokaler, der rummer arrangementer, erhvervslokaler og hele 27 foreninger.

Natur- og fritidspark, Sdr. Bork

I Sdr. Bork skabte landsbyen en fritids- og naturpark på gamle fodboldbaner. Tre foreninger og frivillige støttede projektet med 2,3 mio. kr.

Projekt Skolesti, Nr. Asmindrup

Nr. Asmindrup forvandler skolefodboldbaner til aktivitetsområde med legetårn, fælleshus og fitness, forbundet af en skolesti med støtte fra lokale, LAG, Nordea-fonden og Landdistriktspuljen.

Gadekæret i Højerup

Højerup gadekær er det næststørste i DK og bruges som lokalt mødested og turistattraktion. Gadekæret er blevet renoveret med støtte fra Landdistriktspuljen, Stevns Kommune og lokale bidrag.

Redsted Sognegård – Legeplads

 

Redsted Sognegård på Mors, skaber et fælles mødested med legeplads og madpakkehus med støtte fra Landdistriktspuljen, med det formål at fremme integration og aktiviteter i lokalområdet.

Helle Hallen – Kunstgræsbane

 

Helle FC får ny kunstgræsbane med støtte fra LAG Fanø-Varde, Varde Kommune, og Landdistriktspuljen Liv og Land. Banen gør det muligt at træne året rundt for de små fodboldklubber i lokalområdet.

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail