Placering af vindmøller og solceller: Naboer og lokalsamfund skal behandles ordentligt

Af formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard

Regeringen præsenterede i starten af oktober sin plan for, hvordan de politiske ambitioner for en firdobling af produktionen af vedvarende energi på land skal realiseres. Der var positive elementer i udspillet, men hvor der er brug for egentlig nytænkning, der tager lokalbefolkningen alvorligt, har regeringen i stedet valgt at justere eksisterende ordninger. Der lægges således op til en grøn omstilling, som bliver et forrentningseventyr for især de store energiselskaber uden hensyn til naboer og lokalsamfund.

Derfor er det min klare fornemmelse, at regeringens udspil ikke kan mobilisere den nødvendige opbakning i mange kommuner og endnu mindre hos naboer til nye vindmølle- og solcelleprojekter.

Læser man overskrifterne i regeringsudspillet, kan man ellers få indtryk af, at ”nu sker der virkeligt noget”, men dykker man ned i tallene, så bliver det skuffende læsning. Ifølge regeringen vil kompensationen til naboer og lokalsamfund stige med ca. 2,5 milliarder. Det er omtrent en fordobling af, hvad der bliver udbetalt i de nuværende kompensationsordninger. Og det lyder jo flot, når man vil uddele milliarder.

Men husk nu, at produktionen af vedvarende energi på land skal firdobles frem mod 2030, og på de mest oplagte placeringer til vindmøller står der allerede vindmøller, og store solcelleparker er også vokset frem de seneste år. I det lys giver regeringens milliarder ikke et reelt kompensationsløft: En fordobling af kompensationen mod en firdobling af energiproduktionen. Ja, det lugter i hvert fald ikke af en forbedring af forholdene for naboer og lokalsamfund.

Ærligt talt, så burde det ikke være så svært. Der er tre aktører, som skal behandles ordentligt. Det er først og fremmest naboerne, der skal bo op i nærheden af solcellerne og vindmøllerne. Derefter er det de nærmeste lokalsamfund og landsbyer, der risikerer fraflytning og dårligere bosætning. Og så er det kommunerne, som lægger areal til de nye projekter.

Ud over en ordentlig inddragelse af naboerne, lokalsamfundene og landsbyerne ved placering af energianlæggene, så skal kompensationen op i et helt andet gear. Derfor mener Landdistrikternes Fællesråd, at op mod 15 procent af produktionsværdien fra energianlæggene gå til de tre parter: naboerne, lokalsamfundene/landsbyerne og kommunen.

Først skal naboer, der bor i op til 10 vindmølle højders afstand til vindmølleanlæg eller 300 meter fra solcelleanlæg, kompenseres langt bedre end i dag. Som minimum bør den nuværende VE-bonus ordning fordobles. Herefter skal de nærmeste lokalsamfund og landsbyer have et betydeligt årligt bidrag i hele energianlæggets levetid, hvor lokalrådene skal prioritere midlerne.

Endelig skal den kommune, hvor energianlæggene placeres, have et bidrag, som kan bruges og disponeres til serviceudgifter og anlæg uden modregning i bloktilskuddet. Oven i de økonomiske kompensationer, bør lokalt ejerskab enten direkte eller via energifællesskaber igen gøres muligt. Det øger nemlig accepten og forståelsen for nødvendigheden af energianlæggene.

For at lokalsamfundene kan bevare deres levedygtighed, når de stort set omkranses af nye energiparker, kræves det også, at vi tør nytænke planloven. Vi har set talrige skrækeksempler, hvor enkelte gårde eller boliger er blevet fuldstændigt omringet af solceller. Her vælger mange – helt forståeligt – at sælge deres bolig og grund til energiselskaberne, og det betyder med den nuværende planlov, at bosætningsmulighederne i landdistrikterne bliver forringet.

Derfor er der brug for en ny, fleksibel planlov, der giver mulighed for at omplacere boliger i det åbne land. Helt konkret skal fjernelsen af en bolig ifm. et vindmølle- eller solcelleanlæg give mulighed for etablering af en anden ny bolig på en attraktiv placering i det åbne land.

Så kære regering: Det burde ikke være så svært. Naboer, lokalsamfund og kommuner skal behandles ordentligt. Det betyder økonomisk kompensation, der kan mærkes. Det betyder reel medinddragelse fra projekternes begyndelse. Det betyder en nytænkning af planloven, der skal være fleksibel og åbne op for muligheden for omplaceringer af boliger i det åbne land.

Kronikken er bragt i Avisen Danmark den 19. nov. 2023.

 

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail