Presse

Er du journalist, og har du spørgsmål eller ønsker om en kommentar fra Landdistrikternes Fællesråd, kan du ringe til kommunikations- og presseansvarlig Eva Østergaard på telefon 5385 0136, mail eoe@landdistrikterne.dk eller public affairs konsulent Signe Lauge Bach på telefon 5385 0127, mail sba@landdistrikterne.dk. Vi hjælper med baggrundsinformation, ekspertviden og kommentarer til aktuelle sager og sender dig videre til bestyrelse eller formandskab i forbindelse med pressesager.

Vores samarbejde med medierne

Vi kender både til mediernes vilkår og arbejdsbetingelser og har forståelse for, at journalister ofte har brug for hurtigt svar. Landdistrikternes Fællesråd har en lang række fagpersoner med stor viden om alle samfundsrelevante emner og politikområder, som fællesrådet arbejder med.

Vi kan også hjælp med forslag til en relevant case eller en aktuel undersøgelse samt formidle kontakt til eksperter, medlemmer og samarbejdspartnere, der vurderes at kunne bidrage.    

På jagt efter gode cases? Så find inspiration i nogle af vores medlemsserier her og her.

Mød vores talspersoner

Landdistrikternes Fællesråd har en række talspersoner, som udtaler sig på vegne af organisationen. Her kan du møde nogle af dem. Har du brug for en holdning til landdistrikternes vilkår, bedes du kontakte pressetjenesten, som vil hjælpe med at finde den helt rette person.

Steffen Damsgaard, formand

Som formand for Landdistrikternes Fællesråd er Steffen Damsgaard den primære talsperson og udtaler sig ofte medierne om forholdene i danske landdistrikter og yderområder.

Steffen Damsgaard har sæde i forskellige ministerielle råd, nævn og udvalg. Han er blandt andet medlem af regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet, ligesom han er medlem af bestyrelsen i Center for Landdistriktsforskning (CLF) ved Syddansk Universitet. Han blev optaget i Kraks Blå Bog i 2017.

Marcel Meijer, næstformand

Han er opstillet af Samsø Kommune, hvori han er borgmester (S). Marcel Meijer blev valgt til bestyrelsen i Landdistrikternes Fællesråd i 2019.

Som næstformand varetager han blandt andet en række udvalgsposter f.eks. som komitemedlem i bedømmelseskomiteen for Årets Ø samt medlem af Overvågningsudvalget for Regionalfonden og Socialfonden under Erhvervsstyrelsen.

Marcel Meijer har været borgmester i Samsø Kommune siden 2014 og blev valgt til kommunalbestyrelsen tilbage i 2010. Han er født i Holland, men flyttede til Samsø for 29 år siden.

rasmuskatholm (3)lille

Rasmus Katholm, sekretariatschef

Han har været sekretariatschef siden oktober 2021, hvor han afløste efter Grethe Saabye. 

Rasmus Katholm kommer med solid erfaring udi interessevaretagelse fra både Slotsholmen og det private erhvervsliv. Han har tidligere været politisk rådgiver og pressechef i Akademikernes A-kasse, ligesom han har været ansat i Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet.

Rasmus Katholms mailadresse er rka@landdistrikterne.dk 

Pressefotos

Her kan du hente pressefotos af Landdistrikternes Fællesråds talspersoner. Billederne kan frit benyttes i forbindelse med redaktionel omtale af fællesrådet. Landdistrikternes Fællesråds bedes krediteret ved brug.

Logoer

Her kan du finde og downloade Landdistrikternes Fællesråds logoer. Forud for brug af logo skal pressetjenesten give skriftligt tilsagn herom. 

»Mange unge er vokset op med idéen om, at hvis du blev på landet, er du en af dem, der ikke lykkedes«
Sociolog Eva Mærsk har skrevet ph.d. om dem, alle kommuner vil have flere af: De unge. Hendes bedste råd lyder kort og godt: Lad de unge rejse væk, men hold kontakten til dem, mens I bygger et godt sted, de kan vende hjem til.
13 forslag skal gøre boliger i landdistrikterne grønnere
Grønt håndværkerfradrag i landdistrikterne og grønne screeninger af huse uden fjernvarme er blandt de 13 konkrete forslag i et nyt energiudspil, som Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark lancerer i dag. Initiativerne i udspillet skal bidrage til at gøre boliger i landdistrikterne grønnere og hjælpe Danmark med at blive uafhængig af russisk olie og gas.
Forskningsstudie fra Nakskov: Mellem decentralisering og centralisering
I 2019 flyttede Nota fra Østerbro til Nakskov som led i udflytningsaftalen Bedre Balance 2. Antropolog og lokalsamfundsforsker Birgitte Romme Larsen rejste med for at studere mødet mellem en statsinstitution og lokalsamfundet i Nakskov. Her mødte hun en udflyttet institution i et konstant limbo mellem lokale normsæt og centrale regelsæt.
Landdistrikter: Trods justeringer rammer Bredbåndspuljen geografisk skævt
Fordelingen af tilskudsmidlerne i dette års Bredbåndspulje er ifølge Landdistrikternes Fællesråd et vidne om, at den bør styrkes med yderligere midler målrettet land- og yderområder.
Landdistrikternes Fællesråd: Vi skal rette op på skævhederne i bredbåndspuljen
Steffen Damsgaard, landsformand, Landdistrikternes Fællesråd, byrådsmedlem (V), Lemvig Kommune. Mange unge byboer drømmer om at bo på landet. Skal de drømme blive virkelighed, skal hele landet have adgang til lynhurtigt bredbånd. Da jeg for nylig deltog i Landdistriktsforskningens Dag, hørte...
Landdistrikterne skal sætte ungdommen fri
Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, Anders Kühnau (S), regionsrådsformand Region Midtjylland og Lone Jakobi (S), borgmester Odder Kommune. Har man haft et godt børne- og ungdomsliv et sted, er man mere tilbøjelig til at forsøge at genskabe det, når...
En bred alliance af partier ønsker at styrke demokratisk ejerskab i erhvervslivet. Det bør skrives ind i regeringsgrundlaget
Susanne Westhausen, adm. direktør, Koorperationen, Camilla Gregersen, formand, akademisk fagforening DM, Maj Baltzarsen, partner, Analyse og Tal F.M.B.A, og Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd. Hvis der er én sag, der i valgkampen samlede partier på tværs af Folketinget, var det...
FDM og Landdistrikternes Fællesråd: Gør det nemmere og billigere at køre sammen
Stina Glavind, adm. direktør i FDM og Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. I dag sidder der i gennemsnit kun 1,16 person i hver bil. Det tal kan heldigvis forbedres, men det kræver, at politikerne vil gøre det nemmere og...

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail