Presse

Er du journalist, og har du spørgsmål eller ønsker om en kommentar fra Landdistrikternes Fællesråd, kan du kontakte presse- og kommunikationsansvarlig Helle Vendelbo på telefon 3171 8938 eller mail hve@landdistrikterne.dk. Vi hjælper med baggrundsinformation, ekspertviden og kommentarer til aktuelle sager og sender dig videre til bestyrelse eller formandskab i forbindelse med pressesager.

Vores samarbejde med medierne

Vi kender både til mediernes vilkår og arbejdsbetingelser og har forståelse for, at journalister ofte har brug for hurtigt svar. Landdistrikternes Fællesråd har en lang række fagpersoner med stor viden om alle samfundsrelevante emner og politikområder, som fællesrådet arbejder med.

Vi kan også hjælp med forslag til en relevant case eller en aktuel undersøgelse samt formidle kontakt til eksperter, medlemmer og samarbejdspartnere, der vurderes at kunne bidrage.    

På jagt efter gode cases? Så find inspiration i nogle af vores medlemsserier her og her.

Mød vores talspersoner

Landdistrikternes Fællesråd har en række talspersoner, som udtaler sig på vegne af organisationen. Her kan du møde nogle af dem. Har du brug for en holdning til landdistrikternes vilkår, bedes du kontakte pressetjenesten, som vil hjælpe med at finde den helt rette person.

Steffen Damsgaard, formand

Som formand for Landdistrikternes Fællesråd er Steffen Damsgaard den primære talsperson og udtaler sig ofte medierne om forholdene i danske landdistrikter og yderområder.

Steffen Damsgaard har sæde i forskellige ministerielle råd, nævn og udvalg. Han er blandt andet medlem af regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet, ligesom han er medlem af bestyrelsen i Center for Landdistriktsforskning (CLF) ved Syddansk Universitet. Han blev optaget i Kraks Blå Bog i 2017.

Marcel Meijer, næstformand

Han er opstillet af Samsø Kommune, hvori han er borgmester (S). Marcel Meijer blev valgt til bestyrelsen i Landdistrikternes Fællesråd i 2019.

Som næstformand varetager han blandt andet en række udvalgsposter f.eks. som komitemedlem i bedømmelseskomiteen for Årets Ø samt medlem af Overvågningsudvalget for Regionalfonden og Socialfonden under Erhvervsstyrelsen.

Marcel Meijer har været borgmester i Samsø Kommune siden 2014 og blev valgt til kommunalbestyrelsen tilbage i 2010. Han er født i Holland, men flyttede til Samsø for 29 år siden.

RKA-e1687258459637

Rasmus Katholm, sekretariatschef

Han har været sekretariatschef siden oktober 2021, hvor han afløste efter Grethe Saabye. 

Rasmus Katholm kommer med solid erfaring udi interessevaretagelse fra både Slotsholmen og det private erhvervsliv. Han har tidligere været politisk rådgiver og pressechef i Akademikernes A-kasse, ligesom han har været ansat i Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet.

Rasmus Katholms mailadresse er rka@landdistrikterne.dk 

Pressefotos

Her kan du hente pressefotos af Landdistrikternes Fællesråds talspersoner. Billederne kan frit benyttes i forbindelse med redaktionel omtale af fællesrådet. Landdistrikternes Fællesråds bedes krediteret ved brug.

Logoer

Her kan du finde og downloade Landdistrikternes Fællesråds logoer. Forud for brug af logo skal pressetjenesten give skriftligt tilsagn herom. 

503ea4b0-6054-4c8c-8d03-3d1b2a5716f5 (1)
Parterne i den grønne trepart har indgået en aftale om fremtidens landbrug og arealanvendelse i Danmark. Den grønne omstilling er nødvendig og aftalen rummer flere positive elementer, men også udfordringer og uvished for landdistrikterne, mener Landdistrikternes Fællesråd.
Årets Landsby 2024
Landsbyerne Lundeborg, Hammershøj og Venslev er sluppet igennem nåleøjet og dyster nu om prisen som Årets Landsby 2024, der uddeles af Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og Forenet Kredit.
EUR (4)
Forhandlingerne i Grøn trepart spidser til i disse dage, hvor et væsentligt element er en ny arealstrategi. Der efterspørges allerede markant flere arealer til bl.a. fredet natur og vedvarende energi. Derfor kan resultatet af forhandlingerne få vidtrækkende konsekvenser for vores åbne land og for landdistrikternes udvikling i det hele taget, mener Landdistrikternes Fællesråd.
_MKF6815
Sundhedsstrukturkommissionen har netop præsenteret sine længe ventede anbefalinger. I Landdistrikternes Fællesråd hæfter man sig særligt ved anbefalingerne om at styrke det nære sundhedsvæsen og øge antallet af læger i land- og yderkommuner, især i de lægedækningstruede områder.
Steffen 1
Af Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd, og Jannick Nytoft, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd En del af vores landdistrikter står over for store udfordringer som butiksdød og fraflytning, men også med unikke muligheder for udvikling og vækst. Central for livet
hjemmesiden
Af Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd, og Anders Harck, formand, sektorbestyrelsen for Økonomi & Virksomhedsledelse i Landbrug & Fødevarer Landdistrikterne kan blive et forbillede for iværksætteri, hvis vi får lov. Når unge søger ind på en landbrugsskole, er det ofte,
_MKF6641
Af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, Elisabeth From-Pedersen, forperson for Netværk af Ungdomsråd (NAU), Niels Skovgaard, formand for LandboUngdom, Asger Kjær Sørensen, Forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutninge (DGS). Når Morten Dahlin, minister for byer og landdistrikter, kommer med sit landdistriktsudspil
Ærø
Af: Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, Tine Kirk, direktør for Danske Havne, Anne H. Steffensen, adm. direktør for Danske Rederier Danmark er en søfartsnation. Det mærker man ikke mindst på de danske småøer og i landdistrikterne, hvor færger, havne

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail