Presse

Er du journalist, og har du spørgsmål eller ønsker om en kommentar fra Landdistrikternes Fællesråd, kan du ringe til kommunikations- og pressekonsulent Eva Østergaard på telefon 5385 0136 eller mail eoe@landdistrikterne.dk. Vi hjælper med baggrundsinformation, ekspertviden og kommentarer til aktuelle sager og sender dig videre til bestyrelse eller formandskab i forbindelse med pressesager.

Vores samarbejde med medierne

Vi kender både til mediernes vilkår og arbejdsbetingelser, og har forståelse for, at journalister ofte har brug for hurtigt svar. Landdistrikternes Fællesråd har en lang række fagpersoner med stor viden om alle samfundsrelevante emner og politikområder, som fællesrådet arbejder med.

Vi kan også hjælp med forslag til en relevant case eller en aktuel undersøgelse samt formidle kontakt til eksperter, medlemmer og samarbejdspartnere, der vurderes at kunne bidrage.    

Mød vores talspersoner

Landdistrikternes Fællesråd har en række talspersoner, som udtaler sig på vegne af organisationen. Her kan du møde nogle af dem. Har du brug for en holdning til landdistrikternes vilkår, bedes du kontakte pressetjenesten, som vil hjælpe med at finde den helt rette person.

Steffen Damsgaard, formand

Som formand for Landdistrikternes Fællesråd er Steffen Damsgaard den primære talsperson og udtaler sig ofte medierne om forholdene i danske landdistrikter og yderområder.

Steffen Damsgaard har sæde i forskellige ministerielle råd, nævn og udvalg. Han er blandt andet medlem af regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet, ligesom han er medlem af bestyrelsen i Center for Landdistriktsforskning (CLF) ved Syddansk Universitet. Han blev optaget i Kraks Blå Bog i 2017.

Anders Brandt, næstformand

Han er opstillet af Sønderborg Landsbyforum og blev valgt ind i bestyrelsen ved årsmødet i 2018. Som næstformand varetager han blandt andet en række udvalgsposter, f.eks. bedømmelseskommiteen for Årets Landsby og styregruppen for Spor i Landskabet.

Anders Brandt er tidligere formand for byrådets udvalg for landdistrikter i Sønderborg Kommune, hvor han også selv bor i en af kommunens landsbyer og er aktiv inden for forskellige områder.

Grethe Saabye, sekretariatschef

Hun har været ansat som sekretariatschef i Landdistrikternes Fællesråd siden 2020. 

Hun har siden 2010 været medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, hvor hun har været formand for Udvalget for Erhverv og Turisme samt medlem af Økonomiudvalget. Grethe Saabye var tidligere medlem af bestyrelsen i LAG Midt-Nordvestsjælland og har i perioden 2017-2019 været formand for Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsministeriets landdistriktspulje. Hun blev i 2018 medlem af Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse, hvor hun var næstformand indtil nu tiltrådte stillingen som sekretariatschef.

Noa Jankovic, public affairs-chef

Han har været ansat i Landdistrikternes Fællesråds sekretariat siden 2015 og igennem årene varetaget forskellige stillinger. I dag har Noa Jankovic ansvaret for fællesrådets public affairs-indsats, hvor han yder politisk, kommunikativ og strategisk rådgivning til formandskab, bestyrelse og medlemmer om aktuelle initiativer på landdistriktsområdet. 

Noa Jankovic har tidligere arbejdet som konsulent på Christiansborg, hvor han stadig ofte har sin gang.   

Pressefotos

Her kan du hente pressefotos af Landdistrikternes Fællesråds talspersoner. Billederne kan frit benyttes i forbindelse med redaktionel omtale af fællesrådet. Landdistrikternes Fællesråds bedes krediteret ved brug.

Logoer

Her kan du finde og downloade Landdistrikternes Fællesråds logoer. Forud for brug af logo skal pressetjenesten give skriftligt tilsagn herom. 

Seneste pressemeddelelser

Big Five Safari: Landdistrikter og fem ø-kommuner får midler til tværgående ø-turismeprojekt
Ø-turismen skal genstartes i lyset af coronakrisen, og derfor uddeler Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse millioner til lokale og regionale turismeprojekter. Et af dem står fem ø-kommuner og Landdistrikternes Fællesråd bag.
Landkommuner bekymret over nye udligningstal: »Det stiller spørgsmålstegn ved hele reformen«
Nye tal fra mediet NB-Økonomi viser, at en ændring af det aldersbestemte udgiftsbehov medfører markante økonomiske forringelser for en række land- og yderkommuner. Meget bekymrende, mener Landdistrikternes Fællesråd og borgmestrene i Lemvig og Lolland kommuner, som vil have social- og idenrigsministeren til at skabe åbenhed og fremlægge tallene.
Gratis færger til danske øer skal booste ø-turisme
Som en del af sommerpakken bliver det gratis for alle gående og cyklister at sejle til de danske øer i hele juli - og markant billigere for alle i august og september. 53 færgeruter er nu tilmeldt ordningen, som formanden for Landdistrikternes Fællesråd og erhvervsministeren håber vil få flere danskere til at holde ferie på nogle af de 38 danske øer, der er en del af Ø-passet.
Medlemmerne får ordet: De rigtige prøvelser kommer nu, hvor vi skal tage ansvar for andres liv i genåbningsfasen
Frygt og ensomhed har præget Guldborgssund Kommune mere end coronavirusset selv, men situationen har også været en øjenåbner, fortæller borgmester John Brædder.