Videncenter for Landdistrikter

Videncenter for Landdistrikter formidler viden, giver bedre overblik over rapporter og skaber grobund for mere videndeling mellem forskere og praktikere inden for landdistriktsområdet. Landdistrikternes Fællesråd sekretariatsbetjener videncentret.

Vi samler og deler viden om landdistriktsudviling

Videncenter for Landdistrikter beskæftiger sig med og belyser generelle virkemidler til landdistriktsudvikling, bl.a. ved at indsamle og formidle aktuelle forskningsrapporter og være rammen for erfaringsudveksling og faglige drøftelse om landdistrikternes udviklingsvilkår og udviklings-muligheder.

Videncentret består bl.a. af et advisory board med repræsentanter fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet, Center for Regional- og Turismeforskning, Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed ved Aalborg Universitet, Institut for Geovidenskab og Natur-forvaltning ved Københavns Universitet, Danmarks Statistik, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Nordregio og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Se medlemmerne af advisory boardet her

Udover har centret en vidensbank, der samler relevante rapporter fra forskningsinstitutioner samt egne analyser om aktuelle temaer.

Videncenteret giver samtidig mulighed for, at kommuner og lokalsamfund i højere grad kan få indblik i aktuel forskning samt bruge hinandens erfaringer. Det vil således være muligt at indsende lokaltproducerede rapporter eller redskaber, som kan deles gennem videncentret. Det kan være alt fra en guide med gode råd til helt konkrete arbejdsdokumenter, som andre kan have glæde af at læse til brug for deres opgaveløsning.

I vidensbanken kan man finde handlingsorienteret inspiration, forsknings-rapporter og materialer, som kan bruges i arbejdet med vækst og udvikling i hele Danmark.

Bred politisk opbakning

Regeringen indgik den 12. november 2019 en politisk aftale med Folke-tingets landdistriktsordførere fra Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance om aftalebaseret støtte fra Erhvervs-ministeriets landdistriktspulje. 

I forbindelse med aftalen blev Videncenter for Landdistrikter politisk anerkendt. Midlerne, der med den politiske aftale er øremærket i Finansloven til arbejdet i centret, vil blive brugt til mere omfattende formidling af den viden, aktørerne i netværket ligger inde med. 

Advisory Board

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail