Grøn Boligrotation

Her finder du viden om Grøn Boligrotation i Landdistrikterne. Projektet udspringer af et samarbejde mellem Forenet Kredit og Landdistrikternes Fællesråd, som skubber på udviklingen af seniorvenlige boliger og energirenovering i landsbyerne Asaa, Ejby og Givskud.

Med beboerne for bordenden har Asaa fundet en vej til nye boliger

 

Der bor godt 1000 indbyggere i Asaa (Brønderslev Kommune). Projektet Grøn Boligrotation har ført dialoger med den del, der er 50+. 72% af dem forestiller sig at flytte inden for 5-10 år, og 93% ønsker at blive boende i Asaa. Det er markant og den store drivkraft der gør, borgerne nu selv er gået i gang med at sætte gang i udviklingen af seniorvenlige rækkehuse med fokus på fællesskab.

Lokale borgere og investorer skaber dialog på tværs i Ejby

 

Landsbyen Ejby (Lejre Kommune) med knap 2000 indbyggere oplever en stor efterspørgsel efter lejeboliger. Projektet har åbnet dialogen på tværs af de forskellige aktører: Borgere, boligselskab, Lejre Kommune samt lokale investorer og grundejere. Og de lokale borgere og grundejere arbejder videre med at få det til at lykkes.

Givskud skaber partnerskab med private og almene udviklere

 

Med borgerengagement og partnerskab har Givskud, en landsby på godt 600 indbyggere, pustet nyt liv i boligudviklingen. På nuværende tidspunkt er der bygget syv private rækkehuse, og der er fem nye under opførelse. Og i foråret 2024 går byggeriet af 14 almenboliger i gang.

Vejledning til landsbyer og kommuner om Grøn Boligrotation

 

Ud fra hands-on erfaringer i Projekt Grøn Boligrotation i Landdistrikterne er der udarbejdet en vejledning for landsbyer og kommuner i at igangsætte en borgerdrevet boligudvikling og energirenovering. Vejledningen indeholder en beskrivelse af de oplevede udfordringer med bla. finansiering og giver samtidig inspiration og praktiske råd til, hvordan en landsby i samarbejde med sin kommune kan gribe processen an.

Øget Grøn Boligrotation – Anbefalinger til centrale aktører

 

Som led i projektet Grøn Boligrotation i landdistrikterne, har Landdistrikternes Fællesråd og Forenet Kredit udarbejdet en række anbefalinger, der bygger på interviews med centrale aktører og erfaringer i de tre pilotlandsbyer.

Interviewundersøgelse af energirenovering

 

Da det oftest er i forbindelse med et ejerskifte, at boliger på landet bliver energirenoveret, COWI i projektet interviewet og kortlagt unge boligkøberes oplevelser af udfordringer og potentialer i forbindelse med energirenovering af nyindkøbte boliger.

Tal på udfordringerne med energirenovering

 

Landdistrikterne har behov for en række energiforbedrende tiltag, så boliger i landdistrikterne bliver mere energivenlige. For realiteten er, at ca. 70 pct. af husstandene i landkommunerne ikke har et energimærke. Det viser nye tal fra BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet. Disse og mange flere data på bla. de tre pilotlandsbyer har Landdistrikternes Fællesråd bearbejdet og udgivet i et notat.

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail