Medborgerhuset Frøslev Skole

I Frøslev finder vi på den nedlagte folkeskole et medborgerhus, som rummer en række aktiviteter, foreninger og erhvervsdrivende. En arbejdsgruppe under borgerforeningen har siden 2020 arbejdet for at renovere og nytænke brugen af skolens lokaler med særligt fokus på at skabe et forenings- og medborgerhus for trivsel og fællesskab for hele Mors. Medborgerhuset tilbyder lokaleleje og kursusfaciliteter og stræber efter at blive brugt flere gange om dagen af en af de 27 tilknyttede foreninger.

Initiativtagerne har søgt penge til renoveringen af den gamle skole fra forskellige fonde og puljer. Heriblandt har de fået 768.454 kr. fra Landdistriktspuljen Liv og Land til etablering af et fællesområde med café og bibliotek samt anretterkøkken, podcaststudie og kursuslokale, hvor der løbende afholdes foredrag, strikkeklub og arrangementer for områdets borgere. Der er blevet lagt mange frivillige kræfter i projektet, både med nedrivning og opbygning af medborgerhusets Vestfløj.

Anders Kobberø, medlem af arbejdsgruppen for Frøslev Skole

”Betydning for lokalsamfundet er, at der er flere, som er begyndt at mødes og der er lokale, som er begyndt at komme med i de foreninger, som er på skolen.”

Mette Bærbach Bas, medlem af arbejdsgruppen for Frøslev Skole

”At vi fik tilsagn fra Landdistriktspuljen, gjorde at vi kunne løfte de andre ting og gå i gang. Det var et kæmpe boost! Det var det, der gjorde, at bolden begyndte at rulle, og vi kunne skabe mere og mere.”

Niels Pedersen, Chef for Center for Teknisk Drift i Morsø Kommune

”Foreninger vil gerne herud og det, at vi har et foreningshus ude på landet, betyder meget. Generelt set har det løftet hele lokalområdet.”

Om Frøslev:

Frøslev er en aktiv foreningslandsby i Morsø Kommune med 250 indbyggere. I 2012 lukkede byens folkeskole og i 2020 begyndte omdannelsen fra at være en folkeskole til at blive hele Mors’ forenings- og medborgerhus.

Kontakt

Mette Bærbach Bas, medlem af arbejdsgruppen for Frøslev Skole, mettebaerbach@gmail.com, 61716109

Puljemidler til projektet:

  • 768.454. kr. fra Landdistriktspuljen Liv og Land

  • 261.000 kr. fra LAG Thy-Mors

  • 150.000 kr. fra byfornyelsesmidler

  • 1.200.000 kr. fra Morsø Kommune til energiforbedringer

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail