Giv private daginstitutioner mulighed for at leve op til lovkrav om normeringer

Debatindlæg af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, Eva Djurhuus, formand for Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) samt  Peter Bendix Pedersen, formand for FRISKOLERNE. Bragt i Avisen Danmark, mandag 11. dec. 2023

“I denne uge behandler Folketinget et nyt lovkrav om minimumsnormeringer for de danske daginstitutioner. Som lovforslaget er lagt frem, er kravet skrappere for de private daginstitutioner end alle andre daginstitutioner.

Selvom private daginstitutioner gerne vil levere gode normeringer og er kendt for netop det, er kravet for dem skrappere end alle andre daginstitutioner og endda udformet, så det på sigt kan tvinge dem til at lukke. Det vil få store konsekvenser for familierne, der skal finde andre pasningsmuligheder til deres børn. Ikke mindst i landdistrikterne, hvor der ofte er meget langt til alternativer.

Som lovforslaget er formuleret, skal de private daginstitutioner leve op til et bestemt antal voksne per barn, uanset hvilket tilskudsniveau de får. Det er kommunerne, der sætter en økonomisk ramme for daginstitutionerne, herunder til lønninger, og derfor burde kravet også hænge sammen med økonomien – men det gør det ikke, som lovforslaget ser ud nu.

Hvis en kommune et år budgetterer for lavt til de kommunale daginstitutioners lønninger, bliver tilskuddet til de private daginstitutioner også for lavt til at overholde normeringskravene. Det skyldes, at tilskuddet til private institutioner skal matche de kommunale udgifter på området.

Men hvor kommunen måske får en påtale eller i værste fald en bøde for ikke at overholde normeringsloven i de kommunale dagtilbud, mister de private daginstitutioner derimod deres godkendelse. For hvis de ikke kan overholde lovens krav, opfylder de ikke de kriterier, de er godkendt på. Det er uklog lovgivning, hvis vi stadig gerne vil have private daginstitutioner, også i landdistrikter og de små byer.

Vedtages normeringskravet til private daginstitutioner i sin nuværende form, risikerer forældrene i yderste konsekvens, at børnenes trygge hverdag brydes op, såfremt der sker en lukning, og forældrene skal ud og finde nye daginstitutionspladser til deres børn – hvis det da ellers er muligt i nærheden af hvor de bor. For mange steder er det private kræfter, der har etableret disse institutioner, fordi de kommunale pasningsmuligheder er lukket ned.

Forsvaret for forslaget i sin nuværende form er, at forældrene i den private daginstitution bare kan betale mere. Men det kan man ikke med rimelighed forlange. Langt de fleste forældre, der vælger private dagtilbud, har kun en helt almindelig indkomst. Desuden er det heller ikke rimeligt, at man for at overholde reglerne, skal betale mere for at få sit barn passet – særligt i områder, hvor de kommunale tilbud allerede er fjernet.

Vi opfordrer derfor til, at lovforslaget justeres, så kravet til de private daginstitutioner hænger sammen med det tilskud, de får tildelt, og dermed flugter med de kommunale daginstitutioners muligheder. Det er ikke særbetingelser – det er fair betingelser.”

Læs debatindlægget i Avisen Danmark

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail