Forsøgsordning med frilandsbyer og -øer

Første fase af forsøgsordningen er åben fra den 1. marts til den 1. juni.

Indtil den 1. første juni 2022 kan landsbyer og småøer indsende en interessetilkendegivelse om at blive optaget på forsøgsordningen med frilandsbyer og -øer. Du kan gøre følgende:

Udfordringer og potentialer

I interessetilkendegivelsen skal man beskrive de udfordringer, som landsbyen eller småøen står over for. Man skal også kunne beskrive det potentiale, der er for at udvikle og bevare et levende lokalsamfund. Endelig skal de regler, lovgivning og planlægning, der ligger til hinder for udvikling, nedfældes.

Hvem kan komme i betragtning som frilandsby eller -ø

  • Øer som er en del af de 27 småøer i Sammenslutningen af Danske Småøer.

  • Landsbyer på maksimalt 1.500 indbyggere geografisk placeret i et ”landdistrikt” – læs definitionen her. Det kan også være landsbyer på øer, som ikke er at betragte som småøer.

Baggrund

I landdistrikterne og på småøerne findes der aktive foreningsliv og idérige borgere, som ønsker at gøre noget sammen for at skabe bæredygtige lokalsamfund. Selvom der er ildsjæle og gode idéer til positiv forandring, kan snævre reglementer og lovgivningsmæssige rammer betyde, at nytænkning og udvikling bremses.

Nogle steder er udfordringen velkendt og bunder i faldefærdige bygninger, ringe kår for etablering af nye virksomheder og dårlig adgang til læge og hospital. Andre steder er den helt unik.

Derfor vil vi gerne have jeres lokale erfaringer på banen, så jeres landsby eller ø kan få mulighed for at blive sat fri.

Målet om at styrke landsbyer og lokalsamfund er bagtæppet for, at et bredt politisk flertal i efteråret 2021 indgik aftalen Mere liv i bymidter og landdistrikter.

En del af denne aftale rummer en forsøgsordning med frilandsbyer og -øer, som Landdistrikternes Fællesråd er sekretariat for, og Sammenslutningen af Danske Småøer faciliterer.

Proces for forsøgsordningen

– Interessetilkendegivelse

I forsøgsordningens første fase fra 1. marts til 1. juni skal landsbyerne og øerne indsende en interessetilkendegivelse, hvor de sætter ord på deres udviklingsprojekt og den lovgivning, der er til hinder for udførelsen.

Derefter fra primo juni til medio august vurderer Landdistrikternes Fællesråd de indkomne interessetilkendegivelser og prækvalificerer de landsbyer og øer, der lever op til de formelle kriterier.

– Kvalificering

I anden halvdel af 2022 hjælper Landdistrikternes Fællesråd de præ-kvalificerede landsbyer og øer og kvalificerer deres projekter gennem faglig sparring – og aktiviteter med vidensdeling og  ekspertbistand.

Det er også i denne fase, at landsbyerne og øerne inddrager deres kommuner. Det er et krav for en landsby/ø, at kommunen forpligter sig til – dels at understøtte udviklingsprojektet med indsatser, der styrker lokalsamfundet fx servicefunktioner, kulturliv og fritidsaktiviteter – dels at anvende borgerbudgettering.

– Politisk beslutningstagen på Christiansborg

I første kvartal af 2023 udarbejder Landdistrikternes Fællesråd en anbefaling af ti landsbyer og -øer (top-10), en liste med  alternative landsbyer og øer samt en rapport til den endelige politisk beslutningstagen på Christiansborg.

– Startskuddet for frilandsbyer og -øer

Det er forventningen, at såfremt der politisk er opbakning til forsøgsordningen, vil forsøgsordningen kunne sættes i gang januar 2024.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail