Forsøgsordning med frilandsbyer og -øer

Opkvalificering af indkomne ansøgninger påbegyndes i august

På vej til at blive frilandsbyer og -øer

Fra 1. marts til 1. juni har landsbyer og småøer haft mulighed for at tilkendegive deres interesse for at blive en del af en ny forsøgsordning for frilandsbyer og ø-er. I alt 40 landsbyer og småøer fordelt over 28 kommuner søgte ordningen. 

30 landsbyer og 9 småøer er gået videre til næste fase, og får dermed mulighed for at blive en af de ti endelige frilandsbyer og -øer.
Fra august og frem til slutning af december 2022 skal Landdistrikternes Fællesråd hjælpe dem med at opkvalificere sig – med assistance fra Sammenslutningen af Danske Småøer.

Lær de 39 landsbyer og øer at kende

Stor interesse for boliger og grøn energi

Landsbyerne og øerne er særligt i interesseret i at opføre nye boliger og afprøve nye boformer, men støder ind i en mur af barrierer undervejs. Eksempelvis må nye bofællesskaber og etableringen af tiny houses opgives på grund af planlov og lokalplanlægning.

Ligeledes er produktionen af grøn energi et område, som står på mange lokalsamfunds forsøgsønskeseddel. Kystbeskyttelsesloven bremser småøer i at sætte vindmøller, solcelleanlæg eller anden grøn energiproduktion op. Endelig kommer der en styrelseslov på tværs, når landsbyer ønsker at skabe sundhedssamarbejde mellem frivillige og professionelle –  fx i en landsbyhjemmepleje og friplejehjem.

Baggrund for forsøgsordningen

Forsøgsordningen er indgået på baggrund af den politiske aftale ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” fra november 2021. Formålet er at afdække interessen fra landsbyer og øer i at få dispensation fra lovgivning, der på den ene eller anden måde hindrer udvikling på landet.

I starten af 2023 kommer Landdistrikternes Fællesråd med en anbefaling af ti landsbyer og småøer (samt en liste med alternativer), som skal behandles af aftaleparterne på Christiansborg.

Såfremt der politisk er opbakning til forsøgsordningen, vil ordningen tidligst påbegyndes i januar 2024.

Projektleder og kontaktperson

Mette Boel
tlf. 24 90 00 78
Mail: mbo@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail