D-medlemmer

Civilsamfundsorganiseringer på kommunalt niveau

D-medlemmer i Landdistrikternes Fællesråd

  • Fynsland
  • Landsbyforum Ringsted
  • Landsbygruppen Thy
  • Landsbyforum i Sønderborg
  • Viborg Landsbysammenslutning