Crowdfunding i landdistrikterne

Projektet ”Crowdfunding i landdistrikterne” er et samarbejde og partnerskab mellem Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Industri og Dansk Iværksætter Forening. Det fælles projekt vil vise vejen for nye finansieringsmuligheder, så iværksættere og nyetablerede virksomheder kan realisere deres forretningsidéer og indfri deres ambitioner.

Udvikling, vækst og iværksætteri forudsætter idérigdom, handlekraft og arbejdsomhed – og det er der masser af i landdistrikterne, men særligt på landet er det svært at tiltrække risikovillig kapital.

Projektet ”Crowdfunding i landdistrikterne” er et samarbejde og partnerskab mellem Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Industri og Dansk Iværksætter Forening. Det fælles projekt vil vise vejen for nye finansieringsmuligheder, så iværksættere og nyetablerede virksomheder kan realisere deres forretningsidéer og indfri deres ambitioner.

”Crowdfunding i landdistrikterne” skal vise vejen for et professionelt, men forholdsvist ukendt, finansieringsalternativ, nemlig ”reward-baseret crowdfunding”. Her rejser iværksætteren startkapital ved at gennemføre en crowdfunding-kampagne, hvor varen eller servicen sælges her-og-nu, men først leveres til investor på et senere tidspunkt. Det bidrager til at dække et finansieringsbehov, men crowdfunding har flere fordele, fordi en kampagne kan gøre iværksætteren klogere på, om der er et marked for forretningsidéen og ligeledes mobilisere en række ambassadører blandt investorerne, der på forskellig vis bakker op om idéen.

For at øge kendskabet til crowdfunding vil projektet tage tre iværksættere i hånden for sammen at udvikle tre professionelle kampagner, der gennemføres hen over sommeren 2021. Læring og erfaring fra kampagnerne samles i et digitalt lærings- og værktøjsunivers målrettet iværksættere.

Det digitale læringsunivers er færdiggjort og kan findes her.

Derudover vil projektet invitere kommuner, erhvervshuse og lokalområder omkring de tre iværksættermiljøer til et samarbejde om lokale events med fokus på iværksætteri, finansieringsmuligheder og crowdfunding.

Det hele skal munde ud i en række policy-anbefalinger samt en national konference på Christiansborg, der danner ramme for en dialog om at forbedre rammevilkår på området med fokus på succeser og potentialer.

Projektet sigter både opad mod beslutningstagere og udad mod de lokale iværksættermiljøer. Ambitionen er at sikre de bedste betingelser for de mange lokale idémagere og iværksættere, der brænder for at omsætte idé til forretning – og forretning til lokal vækst og udvikling. En udvikling, der er med til at give et lokalområde en positiv selvforståelse og et godt omdømme, som igen kan inspirere til, at flere søger livet og lykken på landet.

Projektet blev bevilget af Erhvervsstyrelsens Crowdfunding-pulje og blev afsluttet ultimo 2021. Læs mere her.

Projektets policy-anbefalinger blev præsenteret på en national konference den 24. november 2021 og kan læses her.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail