Stort potentiale for campingudvikling i landdistrikterne bliver overset

Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd, og Jacob Christian Nielsen, formand, Camping Outdoor Danmark

De danske landdistrikter rummer et enormt potentiale, der strækker sig langt ud over de naturskønne landskaber og idylliske landsbyer. Med en målrettet indsats for at styrke turismen, fremme lokal jobskabelse og understøtte erhvervsudviklingen kan vi bidrage til at skabe bæredygtige og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Turismen er et vigtigt erhverv for hele Danmark, men betydningen for vækst og jobskabelse er særligt vigtig i landdistrikterne. I 2021 havde kyst- og naturturismen – der oftest er placeret i ø-, land- og yderkommuner – en omsætning på 71 milliarder kroner, hvilket svarer til over to tredjedele af den samlede omsætning for turismeerhvervet.

Turismens betydning viser sig også i beskæftigelsen, hvor mange af ø-, land- og yderkommunerne har over 10 procent af den samlede beskæftigelse ansat indenfor netop turisme. Derfor er turisme en hjørnesten i den generelle landdistriktsudvikling, og vi bør sikre de bedst mulige rammevilkår for turismeerhvervene uden for de større byer.

Selv om turismen allerede er et vigtigt erhverv i landdistrikterne, mener vi, at der er et uforløst potentiale – særligt inden for campingområdet. De danske campingpladser havde i højsæsonen sidste år en belægningsprocent på under 50 procent. Der er altså plads til langt mere aktivitet på de danske campingpladser. Der er selvfølgelig store lokale forskelle, som også viser, at der fortsat er behov for udvidelser af campingpladser og nye typer pladser.

Derfor mener vi, at der fra politisk side skal arbejdes målrettet for at understøtte turismen i landdistrikterne og forbedre vilkårene for campingpladserne. Her er der nogle helt konkrete barrierer, som bør fjernes.

En klar barriere for mange danske campingpladser findes i planloven og i naturbeskyttelseslovens strand- og klitfredningslinjer. Vi bakker fuldstændigt op om, at vi skal værne om den smukke danske natur – det er blandt andet den, der tiltrækker folk, når de tager på camping. Men ofte giver naturbeskyttelseslinjerne ingen mening – hverken for naturen eller for turismen. Særligt strand- og klitfredningslinjer opleves som en udfordring for campingpladserne. Campingpladserne vil for eksempel gerne kunne bygge campinghytter og glampingtelte – dette er typisk ikke muligt inden for strandbeskyttelseszonen.

Ydermere vil nogle campingpladserne gerne inddrage nye arealer til autocamperpladser og almindelige campingpladser mv. Men det er svært at få tilladelse til det i forhold til planlov og naturbeskyttelseslov.
Campingpladserne løber derfor panden mod muren, når de vil udvide og udvikle deres forretninger, så de er konkurrencedygtige i forhold til andre ferieformer.

Et andet område, som opleves som en forhindring for udviklingen af turismeerhvervet, er finansiering, hvor der uden for de større byer er mangel på lånekapital. Det er simpelthen sværere at skaffe finansiering, hvis ens erhverv ligger i en ø-, land- eller yderkommune.

Et helt konkret tiltag, der kunne lette adgangen til finansiering, er at målrette midler fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) yderligere mod landdistrikterne, end det er tilfældet i dag. På den måde kan investeringsfonden være med til at sikre finansiering ikke bare i campingbranchen, men på tværs af brancher og erhverv i landdistrikterne, hvor det ellers er problematisk.

Hos Landdistrikternes Fællesråd og Camping Outdoor Danmark er vi enige om, at turisme, lokal jobskabelse og erhvervsudvikling i landdistrikterne hænger uløseligt sammen. Derfor skal vi sikre de bedst mulige vilkår for turismeerhvervet, så landdistrikterne bliver ved med at være attraktive steder at bo, arbejde og besøge.

Indlægget er bragt i Avisen Danmark den 5. juli 2024.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail