Støttemuligheder

Her finder du informationer om de puljer og støtteordninger på landdistriktsområdet, som vurderes relevante for Landdistrikternes Fællesråds medlemmer.

Kommunale og regionale puljer

En del af de kommuner og regioner, som er en del af Landdistrikternes Fællesråd har egne landdistrikts- eller udviklingspuljer, som kan søges af lokalsamfund og foreninger. Forvaltningerne yder vejledning til ansøgere.

17 af de syddanske kommuner og Region Syddanmark er en del af Landdistrikternes Fællesråd. Læs mere om diverse støttemuligheder på følgende eksterne hjemmesider:

16 af de midtjyske kommuner og Region Midtjylland er en del af Landdistrikternes Fællesråd. Læs mere om diverse støttemuligheder på følgende eksterne hjemmesider:

Samtlige 11 nordjyske kommuner er en del af Landdistrikternes Fællesråd. Læs mere om diverse støttemuligheder på følgende eksterne hjemmesider:

11 af de sjællandske kommuner er en del af Landdistrikternes Fællesråd. Læs mere om diverse støttemuligheder på følgende eksterne hjemmesider:

Lokale aktionsgrupper (LAG- og FLAG-ordningerne)

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som er udpeget af Erhvervsstyrelsen og modtager midler fra EU. Hver lokal aktionsgruppe råder over midler, som kan støtte projekter i aktionsgruppens lokalområde.

Hovedparten af de lokale aktionsgrupper (LAG) og lokale aktionsgrupper i feriområder (FLAG) er medlemmer af Landdistrikternes Fællesråd. Koordinatorerne yder vejledning til ansøgere.

Samtlige af de seks sydanske lokale aktionsgrupper er en del af Landdistrikternes Fællesråd. Læs mere om diverse støttemuligheder, frister og kontaktinformationer på følgende eksterne hjemmesider:

Fem af de midtjyske lokale aktionsgrupper er en del af Landdistrikternes Fællesråd. Læs mere om diverse støttemuligheder, frister og kontaktinformationer på følgende eksterne hjemmesider:

Syv af de midtjyske lokale aktionsgrupper er en del af Landdistrikternes Fællesråd. Læs mere om diverse støttemuligheder, frister og kontaktinformationer på følgende eksterne hjemmesider:

Samtlige af de seks sjællanske lokale aktionsgrupper er en del af Landdistrikternes Fællesråd. Læs mere om diverse støttemuligheder, frister og kontaktinformationer på følgende eksterne hjemmesider:

De lokale aktionsgrupper på Bornholm og de danske småøer er en del af Landdistrikternes Fællesråd. Læs mere om diverse støttemuligheder, frister og kontaktinformationer på følgende eksterne hjemmesider:

Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen har hjemmel i Finansloven og støtter tre typer projekter: forsøgsprojekter, forsknings- og informationsprojekter samt projekter på de små øer. Overordnet set støttes projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og på øerne. Både foreninger, private, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner kan få støtte fra puljen.

Puljen administreres af Erhvervsstyrelsen, som har nedsat et rådgivende udvalg, der indstiller tilsagn af projekter.

Læs mere om puljen her

Lokale- og Anlægsfonden

Lokale- og Anlægsfonden støtter projekter, som skaber fremtidens mødesteder, der er tilgængelige, giver mening og sætter spor. Helt konkret udvikler og rådgiver fonden om byggeriprojekter og fysiske faciliteter indenfor fritidslivet. Det vil sige indenfor idræts-, frilufts- og kulturlivet.

Læs mere om fonden her

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse arbejder for at styrke virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og internationalisering gennem en effektiv, sammenhængende og lokalt forankret erhvervs- og turismeindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov, muligheder og udfordringer i alle dele af Danmark.

Erhvervsfremmebestyrelsen har ordninger inden for en række områder, bl.a. turisme, iværksætteri og digitalisering.

Læs mere om ordningerne her

Nordea-fonden

Nordea-fonden støtter gode liv. Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har det til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Derudover har Nordea-fonden fra år til år forskellige temapuljer, bl.a. Her-bor-vi-puljen.

Læs mere om fonden her

Nordea-fonden har derudover fonden “Liv i det lokale”, hvor de støtter aktiviteter, som styrker fællesskaber i lokalområdet. Der kan søges op til 200.000 kr. i støtte fra fonden. 

Læs mere om fonden her

Realdania

Dansk ungdoms fællesråd 

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail