Støttemuligheder

Her finder du informationer om de puljer og støtteordninger på landdistriktsområdet, som vurderes relevante for Landdistrikternes Fællesråds medlemmer.

Lokale aktionsgrupper (LAG- og FLAG-ordningerne)

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som er udpeget af Erhvervsstyrelsen og som modtager midler fra EU. Hver lokal aktionsgruppe råder over midler, som kan støtte projekter i aktionsgruppens lokalområde.

Samtlige lokale aktionsgrupper (LAG) er medlemmer af Landdistrikternes Fællesråd, ligesom hovedparten af de lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (FLAG) er medlemmer.

Læs mere om ordningerne her

Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen støtter tre typer projekter: forsøgsprojekter, forsknings- og informationsprojekter samt projekter på de små øer. Overordnet set støttes projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og på øerne. Både foreninger, private, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner kan få støtte fra puljen.

Læs mere om ordningen her

Kommunale puljer og ordninger

En del af Landdistrikternes Fællesråds medlemskommuner har egne landdistrikts- eller udviklingspuljer, som kan søges af lokalsamfund og foreninger i kommunen. Kommunernes landdistriktskoordinatorer assisterer og yder vejledning til ansøgere.

Lokale- og Anlægsfonden

Lokale- og Anlægsfonden støtter projekter, som skabe fremtidens mødesteder, der er tilgængelige, giver mening og sætter spor. Helt konkret udvikler og rådgiver fonden om byggeriprojekter og fysiske faciliteter indenfor fritidslivet. Det vil sige indenfor idræts-, frilufts- og kulturlivet.

Læs mere om fonden her

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse arbejder for at styrke virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og internationalisering gennem en effektiv, sammenhængende og lokalt forankret erhvervs- og turismeindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov, muligheder og udfordringer i alle dele af Danmark.

Erhvervsfremmebestyrelsen har ordninger inden for en række områder, bl.a. turisme, iværksætteri og digitalisering.

Læs mere om ordningerne her