15 organisationer: Regeringen kører den forkerte vej ved at lukke passagerernes stemme

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, Jesper Kronborg, Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport, Asger Kjær Sørensen, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Thorkild Olesen, Formand for Danske Handicaporganisationer, Katrine Lester, direktør for Danske Seniorer, Esben Bjørn Salmonsen, forperson for Danske Studerendes Fællesråd, Palle Smed, Direktør for Faglige Seniorer, Anja Phillip, Formand for Forbrugerrådet Tænk, Stina Glavind, Adm. direktør for FDM, Aske Nydam Guldberg, Næstformand for IDA, Bjarke Møller, Direktør for Rådet for Grøn Omstilling og Bjarne Hastrup, adm. direktør for Ældre Sagen.

Mobilitet er en forudsætning for at skabe et land i bedre geografisk balance, hvilket er en central ambition i regeringsgrundlaget. Derfor trækker det i den helt forkerte retning, når regeringen lægger op til at lukke Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, skriver 15 organisationer.

Den kollektive transport har et problem med passagerne. De mangler.

De seneste år har flere trafikselskaber oplevet et fald i antallet af passagerer på helt op til 15 til 20 procent.

Det har sat gang i en negativ spiral, hvor færre passagerer betyder færre afgange og ruter, som igen får passagerne til at fravælge den kollektive transportform til fordel for bilen.

Vi står med andre ord over for at skulle gentænke store dele af den kollektive transport – ikke mindst i landdistrikterne og de mindre byer, hvor muligheden for at komme rundt uden bil bliver stadig sværere.

Mobilitet er en forudsætning for at skabe et land i bedre geografisk balance, hvilket er en central ambition i regeringsgrundlaget.

Men skal vi finde de nye løsninger, bliver vi nødt til at have passagerne selv med om bord. Derfor trækker det i den helt forkerte retning, når regeringen med dens finanslovsudspil lægger op til at lukke Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Viderefør finansiering
Passagerpulsen er en afgørende, uafhængig vidensaktør, der gennem store befolkningsundersøgelser og analyser af særlige problemstillinger og udfordringer, medvirker til, at den kollektive transport udvikles på et databaseret grundlag og med udgangspunkt i passagerernes oplevelser og ønsker.

Det er alt sammen i en tæt dialog med branchens øvrige interessenter.

Passagerpulsen er samtidig, blandt andet via dets arbejde igennem fem regionale passagerråd, en stemme for de passagerer, som kender til de helt konkrete udfordringer i dagligdagen. Det kan eksempelvis være med tryghed på den lokale station eller busplanen, som ikke hænger godt nok sammen med regionaltogets afgange.

Danmarks kollektive transport står over for nogle udfordringer, som kræver helt nye løsninger. De løsninger kan man ikke finde uden at lytte til dem, det berører, nemlig passagererne.

Derfor er der, måske mere end nogensinde, brug for, at der er en uafhængig aktør, der kan varetage passagerernes interesser på tværs af transportformer, selskaber og geografi, og som kan undersøge og viderebringe passagerernes behov, ønsker og oplevelser.

Derfor opfordrer vi regeringen og de øvrige partier til at sikre finansiering til en videreførelse af Passagerpulsens vigtige arbejde til gavn for både den enkelte borger, sammenhængskraften i samfundet og den grønne omstilling.

Indlægget er bragt i Altinget her.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail