Landdistrikterne skal sætte ungdommen fri

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, Anders Kühnau (S), regionsrådsformand Region Midtjylland og Lone Jakobi (S), borgmester Odder Kommune.

Har man haft et godt børne- og ungdomsliv et sted, er man mere tilbøjelig til at forsøge at genskabe det, når man selv stifter familie. Kommuner skal selvfølgelig være attraktive for de unge, som ønsker at blive indenfor kommunegrænsen og eventuelt uddanner sig lokalt, men kommunerne bør samtidig ikke være alt for bekymrede, når de unge flytter væk, men i stedet holde kontakten til de unge og investere i at skabe det gode børne- og ungdomsliv lokalt, så de unge en dag får lyst til at vende hjem.

Og hvad angår et godt ungdomsliv på landet, så tager det afsæt i tilbud lavet af unge for unge. Med andre ord: De unge uden for de største byer ønsker sig steder, hvor de er herre i eget hus. Hvad end det foregår i ungdomshuse, musiklokaler eller koncertsteder. De ønsker at stå på egne ben og lave deres egne erfaringer og fejltagelser uden velmenende voksne til at rydde sten af vejen eller tage beslutninger på vegne af de unge.

“De ønsker at stå på egne ben og lave deres egne erfaringer og fejltagelser uden velmenende voksne.”

Nogenlunde sådan lyder sammenkoget af de mange pointer, landdistriktsforskere fra flere af landets fremmeste forskningsinstitutioner præsenterede for de over 100 fremmødte praktikere, videnspersoner og ikke mindst unge mennesker til Landdistriktsforskningens Dag 2022 i midten af november.

Når Landdistrikternes Fællesråd i samarbejde med Region Midtjylland og Odder Kommune indbyder til en forskningsdag, handler det grundlæggende om at kvalificere debatten om de danske landdistrikter. Om at skabe et fagligt fundament for de politiske beslutninger, som har afgørende betydning for udviklingen i områderne uden for de store byer.

I år var ungdommen omdrejningspunktet. Og det er vigtigt – for det er en hovedpine i mange kommuner landet over, når de unge flytter for ikke at vende tilbage. Derfor er det godt med en klar opfordring fra videnskaben, som er til at forstå: De unges perspektiv skal tages alvorligt – de skal inddrages og have et reelt handlerum, når det kommer til at skabe det gode ungdomsliv.

For modsat deres modparter i byerne mangler unge i landdistrikterne tilbud, som de har lyst til at benytte. Ikke fordi det på nogen måde skorter på kulturelle tilbud på landet, men det eksisterende udbud er tit lavet af alle andre end de unge selv, og det får dem ofte til at blive væk.

Derfor skal vi arbejde målrettet på at understøtte de unges egne idéer og give dem rammerne og økonomien til at forløse dem. Vi skal styre lidt mindre og møde de unge med lidt mere tillid og risikovillighed.

For er der noget, vi tager med os fra Landdistriktsforskningens Dag, så er det, at de unge gerne vil være med. De ønsker at udvikle et godt ungdomsliv på landet. Men vi bliver nødt til at sætte dem fri til at udfolde sig på egne præmisser.

Dét er en vigtig lære for alle os, der arbejder med at udvikle områderne uden for de største byer.

Indlægget er tidligere bragt på avisendanmark.dk.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail