En bred alliance af partier ønsker at styrke demokratisk ejerskab i erhvervslivet. Det bør skrives ind i regeringsgrundlaget

Susanne Westhausen, adm. direktør, Koorperationen, Camilla Gregersen, formand, akademisk fagforening DM, Maj Baltzarsen, partner, Analyse og Tal F.M.B.A, og Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd.

Hvis der er én sag, der i valgkampen samlede partier på tværs af Folketinget, var det fremme af vilkårene for demokratisk medejerskab i danske virksomheder. Med valgresultatet må skåltalernes tid nu være forbi. De demokratiske virksomheder skal med i regeringsgrundlaget.

På tværs af det danske Folketing er det erkendt, at vi modsat vores nabolande i årtier har forsømt den ejerskabsform, der bl.a. har givet os brugs- og andelsbevægelsen. Derfor taber vi i dag gode, fællesskabsbaserede idéer og løsninger på gulvet, der ville kunne hjælpe os med at skabe grøn omstilling, udvikling i landdistrikterne og et socialt bæredygtigt arbejdsmarked.

En bred alliance af partier, fra Enhedslisten til Venstre, udtrykte i valgkampen enighed om behovet for at styrke rammevilkårene for forbruger-, producent- og medarbejderejede virksomheder drevet efter princippet om ét medlem, én stemme. Det kom som opfølgning på den ekspertarbejdsgruppe, som kort før sommerferien præsenterede sine anbefalinger.

Ekspertgruppens konklusioner er klare: Der er et stort behov for at nedbryde barrierer, så vi gør det lige så let at starte, drive og udvikle kooperative, demokratiske virksomheder, som det er at starte andre typer virksomheder. Der er behov for at kigge på de lovgivningsmæssige rammer, at styrke vejledning og finansiering i erhvervsfremmesystemet, og der ligger et kæmpe potentiale i at forbedre mulighederne for at omdanne til medarbejdereje, f.eks. ved generationsskifte i en virksomhed.

Mens den erhvervsdemokratiske sektor beskæftiger hver 20. erhvervsaktive dansker og udgør knap 10 pct. af omsætningen i dansk erhvervsliv, startes der meget få nye demokratiske virksomheder i Danmark og betydeligt færre end i vores nabolande. Der er altså, efter årtiers passivitet, tale om en betydelig opgave.

Men sætter Danmarks nye regering handling bag ordene og skriver en styrkelse af virksomheder med demokratisk medejerskab ind i regeringsgrundlaget, kan de næste fire år bringe os langt. Ikke mindst, når det kommer til skabelsen af nye, robuste arbejdspladser i hele landet – også land- og yderområderne.

Derfor opfordrer vi nu samtlige partier til at sætte handling bag ordene: Bring bedre rammevilkår for virksomheder med demokratisk medejerskab med til forhandlingsbordet, når I forhandler grundlaget for Danmarks næste regering.

Indlægget er tidligere bragt på jyllands-posten.dk.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail