Landsbynetværk

Med et nyt landsbynetværk ønsker Landdistrikternes Fællesråd at øge den gensidige videndeling mellem landsbyer for derigennem at skabe endnu mere udvikling på landet. Netværkets ambition er at give landsbyernes aktive frivillige inspiration til nye udviklingsmuligheder samtidig med, at de kan lære af hinandens succeser og fiaskoer.

Webinarer og netværksdag

Netværkets grundidé er, at medlemmerne deler viden med hinanden inden for en bred række af områder relateret til landsbyudvikling. Det kan være etableringen af energifællesskaber, udviklingen af nye seniorbofællesskaber eller arbejde med tilflytterboliger. Nogle landsbyer vil være praktiske eksperter inden for nogle områder og nybegyndere inden for andre, og det er hele pointen – man skifter mellem at lære fra sig og tillære nyt.

Udover den direkte sparring medlemmerne imellem, vil man som medlem af Landdistrikternes Fællesråds landsbynetværk også få adgang til en række arrangementer faciliteret af Fællesrådet. Blandt andet en række webinarer om landdistriktsudvikling. Første webinar i rækken blev afholdt den 28. marts 2023 og handlede om, hvordan man får flere attraktive lejeboliger i sit lokalområde. Du kan gense webinarerne her.

Skal du være med?

Man tilmelder sig landsbynetværket ved at blive medlem af Facebook-gruppen Landsbynetværket, der kommer til at fungere som netværkets platform for sparring og videndeling. Det er også via Facebook-gruppen, at invitationer til kommende webinarer lanceres.

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail