Ledige stillinger

Ledige stillinger vil løbende blive slået op her på siden. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.

Public affairs-assistent (student) til politisk interessevaretagelse hos Landdistrikternes Fællesråd

Som public affairs-assistent i Landdistrikternes Fællesråd bliver du en del af en interesseorganisation med stor politisk gennemslagskraft. Fællesrådet er talerør for en række landsdækkende organisationer, 55 kommuner, tre regioner, lokale aktionsgrupper, landsbyer og landdistriktsråd, og arbejder for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.
 
Stillingen er forankret i sekretariatet i Odder og har fokus på politisk interessevaretagelse, interessentkontakt samt kommunikation i et vist omfang. Du kommer bl.a. til at udarbejde udkast til notater, høringssvar og beredskaber, herunder håndakter.
 
Arbejdet i Landdistrikternes Fællesråd handler i høj grad om at kunne begå sig i mange forskellige sammenhænge – fra landsbyer og landdistrikter til ministerier og styrelser. Du skal derfor kunne arbejde både praktisk og teoretisk med et bredt sagsområde.
 
Dine kvalifikationer
 
Du skal trives i en politisk og afvekslende hverdag, hvor tingene går stærkt, og hvor der er mange bolde i luften på én gang. Vi lægger vægt på, at du er en stærk skriftlig kommunikator, kan omsætte akademiske analyser til skarpe budskaber og drive samarbejdsprojekter om turisme og erhvervsudvikling. Vi lægger desuden vægt på, at du er struktureret, ansvarsbevidst og har et godt humør.
 
Derudover ser vi gerne, at du:
 
  • Studerer på en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller anden relevant uddannelse – og at du har minimum ét år tilbage af dit studie.
  • Kan kortlægge interesser og omsætte analyser til handling og produkter, der taler ind i en politisk og offentlig kontekst
  • Har forståelse for samfundstendenser og processer i forbindelse med politikudvikling
  • Har erfaring eller interesse for politisk interessevaretagelse
  • Har erfaring eller interesse med frivilligt arbejde i politiske partier, organisationer eller lign.
Vi tilbyder
 
Landdistrikternes Fællesråd kommunikerer direkte med folketingsmedlemmer, ministre og embedsmænd i ministerier, kommuner og regioner. Som en mindre organisation er vi i stand til at handle hurtigt og agilt. Vi starter debatter, arrangerer høringer, konferencer og lignende og sætter dagsordenen i medierne på landdistriktsområdet. Vi er tillige national sparringspartner for centraladministrationen og Folketinget.
 
Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation med vinden i ryggen. Som public affairs-assistent i fællesrådet vil du være i tæt berøring med de politikområder, vi arbejder med, som omfatter alt frabosætning til infrastruktur, uddannelse, erhverv samt sundhed og tryghed. Du sidder tæt på beslutningerne og bidrager til at få tingene til at ske. Der er tale om en 1-årig ansættelse som studentermedhjælper – og efterfølgende mulighed for fastansættelse i en fultidsstilling som konsulent.
 
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en studentermedhjælper-stilling på ca. 15-20 timer ugentligt med primært arbejdssted i Odder. Forventet tiltrædelse 1. januar 2021.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til kvalifikationer.
 
Send din ansøgning, CV og relevante dokumenter, med emnefeltet ”Pubiic affairs-assistent”, senest den 20. november kl. 12.00 på presse@landdistrikterne.dk.
 
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontaktesekretariatschef Grethe Saabye på tlf. 40894476 eller public affairs-chef Noa Jankovic på tlf. 40777170.
 
Landdistrikternes Fællesråd opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen

Politisk og kommunikationsfaglig universitetspraktikant til Landdistrikternes Fællesråd

 

Finder du popcornene frem, når der er åbningsdebat på News? Kan du levere politiske budskaber i alt fra skarptskårne pressemeddelelser til uddybende notater og slagkraftige analyser? Og har du lyst til at arbejde i krydsfeltet mellem politik og kommunikation i en politisk interesseorganisation, hvor vi hver dag arbejder for at sætte landdistrikterne på dagsordenen?

Så er du måske den universitetspraktikant, Landdistrikternes Fællesråd søger til forårssemestret 2021. 

Med 55 danske kommuner og tre regioner i ryggen repræsenterer Landdistrikternes Fællesråd over 2,8 millioner danskere. Derudover har vi en lang række organisationer, foreninger og lokalråd blandt vores medlemsskare. Samlet set er vi som Danmarks overordnede landdistriktsorganisation med til at tale landdistrikternes sag hver eneste dag – i de danske medier såvel som på Christiansborgs gange.

 

Vi forestiller os…

… at du er kandidatstuderende på en samfunds- eller kommunikationsfaglig uddannelse. Det kunne fx være statskundskab, medievidenskab, journalistik, kommunikation eller lignende.

… at du er et politisk interesseret menneske, som følger med i de dagsordener, der rører sig lokalt såvel som nationalt. Det er afgørende, at du evner at navigere i en politisk styret organisation, hvor tingene forandrer sig fra dag til dag. 

… at du er omstillingsparat og har stærke sociale kompetencer. Vi arbejder med alt fra landsbyernes ildsjæle til regeringens ministre, og vores medlemmer tæller regioner, kommuner, virksomheder, landsdækkende organisationer, lokalråd og enkeltpersoner. Derfor er det vigtigt, at du kan begå dig i vidt forskellige kontekster.

… at du har stærke formidlingsevner og kan skifte mellem stilarter. Vi producerer både fængende historier, skarptskårne pressemeddelelser og politiske notater. Derfor er det afgørende, at du har blik for forskellene og ønsker at dygtiggøre dig inden for hele den kommunikationsfaglige genre.

… at du har lyst til at arbejde for at skabe de bedste forudsætninger for at bo og leve i hele Danmark. Vores vision er at skabe et Danmark i balance, hvor alle dele af landet er præget af vækst og udvikling, med udgangspunkt i et decentralt Danmark.

 

Dine arbejdsopgaver…

… kommer til at afspejle den varierende hverdag, der hersker i en politisk interesseorganisation. I tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver vil vi tage højde for din erfaring og uddannelsesbaggrund, så dine talenter kommer allerbedst i spil.

Typiske opgaver kunne være:

• Analysearbejde – fx udarbejdelse af spørgeskemaer, udførelse af interview, let databearbejdning, baggrundsresearch.

• Presse og kommunikation – fx produktion af gode historier til ekstern kommunikation, pressemeddelelser, videoproduktion i mindre omfang, diverse SoMe-arbejde.

• Politisk betjening – fx understøttende arbejde for den politiske bestyrelse og sekretariatet, herunder udarbejdelse af notater og høringssvar.

• Projekter og arrangementer – fx koordinering ift. arrangementer, konferencer, netværk og lign.

 

Du kommer til at arbejde…

… i et lille og dedikeret sekretariat bestående af ni medarbejdere. Selvom vi er få, arbejder vi hinanden stærke. Derfor er vi også afhængige af hinanden og prioriterer daglig, faglig sparring højt. Hverdagen kan være hektisk, og nogle dage løber vi rigtig stærkt. Men vi vægter også det sociale samvær højt og værdsætter en uformel, humoristisk tone i det daglige.

 

Vi søger… 

… en universitetspraktikant til forårssemestret 2021 med start 1. februar 2021. Praktikstillingen er 30-37 timer om ugen og skal være meritgivende.

Praktikken er ulønnet.

Send din ansøgning, CV, eventuelle udtalelser og relevante eksamenspapirer til eju@landdistrikterne.dk senest onsdag den 25. november kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 48.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikations- og presseansvarlig Eva Østergaard på 5385 0136 eller konsulent Emra Tresnjic på 5385 0129.

Vi har kontor i Odder, og Letbanen går lige til døren.

 

Public affairs-assistent (student) til politisk interessevaretagelse hos Landdistrikternes Fællesråd