Ledige stillinger

Ledige stillinger vil løbende blive slået op her på siden. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.

Projektkonsulent med politisk tæft til Landdistrikternes Fællesråd

Interesserer du dig for udvikling af lokalsamfund og politisk interessevaretagelse? Så er stillingen som projektkonsulent i Landdistrikternes Fællesråd måske noget for dig.

Hvad er dine opgaver?

Hos Landdistrikternes Fællesråd er ingen dage ens. Det vil din opgaveportefølje afspejle, hvorfor du både kommer til at beskæftige dig med projektledelse af større projekter med relevans for landdistriktsudvikling, agere tovholder på større nationale konferencer og lokale events. Derudover forventes du at indgå i den daglige politiske interessevaretagelse, som for dit vedkommende bl.a. vil indbefatte medvirken til at formulere politiske udspil samt udarbejdelse af høringssvar.

Derudover forventer vi, at du evner og har interesse for at skabe og vedligeholde gode relationer til eksterne interessenter og vores mangesidede medlemsskare samt skabe nye samarbejder, herunder omkring projekter.

Hvem er du?

For at lykkes med opgaven er det afgørende, at du er struktureret, kommunikerende og eksekverende. Du spørger hellere om hjælp for tidligt end for sent, for i Landdistrikternes Fællesråd er vi afhængige af konstant videndeling og sparring internt.

Derudover har du erfaring med projektledelse, hvor du både har været bidragsyder og har uddelegeret opgaver til andre. Grundlæggende har du politisk forståelse og meget gerne erfaring fra en politisk ledet organisation.

Din tilgang til dit arbejde afspejler, at du ser løsninger frem for barrierer. Derfor er du resultatorienteret, ambitiøs og effektiv. Hos os får du meget ansvar og muligheder for at sætte dit eget præg på opgaverne, men vi forventer også, at du giver en hjælpende hånd, når der er brug for det – også selvom det ligger lidt uden for dit ressort.

I sekretariatet er ingen opgaver for store eller for små. Derfor er du ikke bleg for hverken at hjælpe til med mødeopdækning eller føre pennen på store politiske udspil. For her løfter vi i flok.

Vi forestiller os, at du:

  • har en relevant videregående uddannelse og erfaring med projektledelse
  • er struktureret, selvkørende og eksekverende
  • evner at facilitere forskelligartede processer og netværk, herunder navigere i forskellige kontekster
  • har erfaring med projektudvikling og fundraising
  • har erfaring fra en politisk ledet organisation, herunder erfaring med politisk interessevaretagelse
  • er en holdspiller, der både beder om og tilbyder sin hjælp
  • holder hovedet koldt, når der er mange opgaver på samme tid

Landdistrikternes Fællesråd er en politisk interesseorganisation, og derfor er det en forudsætning, at du har en grundlæggende interesse i den politiske virkelighed – i kommunerne, regionerne såvel som på Christiansborg.

Vi tilbyder:

Landdistrikternes Fællesråds sekretariat er lille, men agilt og arbejder med en flad struktur. Det fordrer stort ansvar hos hver enkelt medarbejder, men indebærer også, at hjælpen altid er indenfor rækkevidde.

Vi arbejder ud fra devisen om frihed under ansvar, hvilket indebærer fleksordning og flere ugentlige hjemmearbejdsdage. Til gengæld vil der også forekomme arbejde uden for almindelig arbejdstid.

Hvem er vi:

Landdistrikternes Fællesråd kommunikerer direkte med folketingsmedlemmer, ministre og embedsmænd i ministerier, kommuner og regioner. Som en mindre organisation er vi i stand til at handle hurtigt og agilt. Vi starter debatter, arrangerer høringer, konferencer og lignende og sætter dagsordenen i medierne på landdistriktsområdet. Vi er tillige national sparringspartner for centraladministrationen og Folketinget.

Vi er projektpartner i en række projekter med landdistrikternes udvikling som omdrejningspunkt. Aktuelt er vi blandt andet med i projekter om; crowdfunding i landdistrikterne, grøn og demokratisk erhvervsudvikling i landdistrikterne samt bæredygtig turismeudvikling i landdistrikterne.

Ansættelsesvilkår:

Der er tale om en fuldtidsstilling som projektkonsulent på kontoret i Odder. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til kvalifikationer. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Send din ansøgning, CV og relevante dokumenter senest den 23. juli kl. 12.00 via Jobindex. Vi forventer at holde samtaler den 26. og 27. juli 2021.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Grethe Saabye på tlf. 4089 4476 – mellem kl. 10 og 12 eller gsa@landdistrikterne.dk.