Vores medlemmer

Landdistrikternes Fællesråd kommunikerer direkte med folketingsmedlemmer, ministre og embedsmænd i ministerier, kommuner og regioner. Vi rejser debatter samt arrangerer høringer, konferencer og lignende og sætter dagsordenen i medierne på landdistriktsområdet. Vi er tillige national sparringspartner for centraladministrationen og Folketinget og deltager i en lang række af bestyrelses-, udvalgs- og rådsmøder.

Medlemmer har mulighed for at bidrage til organisationens arbejde og skabe fokus på de udfordringer, der opleves i landdistrikterne.

  • A-medlemmer: Regionale og landsdækkende organisationer og foreninger
  • B-medlemmer: Landets kommuner 
  • C-medlemmer: Landets regioner
  • D-medlemmer: Civilsamfundsorganiseringer på kommunalt niveau f.eks. landdistriktsråd
  • E-medlemmer: Lokale aktionsgrupper (LAG/FLAG)
  • F-medlemmer: Landsbyer, repræsenteret ved lokalråd, borgerforeninger eller tilsvarende

Landdistrikternes Fællesråds repræsentantskab er sammensat af 3 delegerede udpeget af hvert A-medlem, B-medlem, C-medlem og D-medlem. Herudover udpeger hvert E-medlem 2 delegerede og F-medlemmer udpeger tilsammen 7 delegerede. For hver delegeret udpeger medlemsorganisationen en suppleant.

Vidensdeling

Det er vigtigt for Landdistrikternes Fællesråd, at medlemmerne, borgere og andre med interesse for landdistrikter har mulighed for at tilgå den nødvendige viden på området på en let og overskuelig måde. Der udsendes derfor løbende nyhedsbreve og oplysninger fra sekretariatet samtidig med at ny viden fra Videncenter for Landdistrikter offentliggøres i vidensbanken.

Videncenter for Landdistrikter danner rammen om et dialogforum mellem forskere og Landdistrikternes Fællesråd samt praktikere, der beskæftiger sig med landdistrikternes udviklingsvilkår og udviklingsmuligheder. Som en del af Videnscenteret er der oprettet en vidensbank der samler og kategoriserer forskning og relevante analyser omkring landdistrikter på en central platform på hjemmesiden.

Sekretariat

Sekretariatet arbejder med koordinering af politiske sager og understøtter den politiske ledelse med at varetage landdistrikternes politiske interesser på Christiansborg. Sekretariatet sparrer ligeledes med medlemmer om udfordringer i landdistrikterne og tiltag, der kræver politisk fokus.

Direkte henvendelse til sekretariatet kan med fordel ske på 6131 3636 eller mail@landdistrikterne.dk, der besvares så hurtigt som muligt og senest inden for fire uger. Der er åbent for telefoner mellem kl. 9.00 og 15.00

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail