Grønne kommuner bør have større del i gevinsterne fra solcelle- og vindmølleanlæg

Debatindlæg af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

Regeringen vil frem mod 2030 firedoble elproduktionen fra solenergi og vindmøller på land. For at nå målsætningen indebærer det blandt andet, at der skal opføres 32 energiparker med vindmøller, solceller eller begge dele. Landdistrikternes Fællesråd støtter ambitionen om mere vedvarende energi, men det skal i langt højere grad gøres i samklang med lokalområderne. For som det er i dag, vil udbygningen af disse energiparker medføre en række udfordringer og konsekvenser, som rammer kommunerne og deres borgere.

Særligt problematisk er det, at flere af kommunerne indtil nu ikke har været inddraget i planlægningen af, hvor de nye energiparker skal være. Flere borgmestre blev først orienteret om planerne få dage før, regeringen præsenterede sit udspil, og kun 7 af de 32 nye energiparker var indstillet af kommunerne. Det er bare ikke godt nok, at mange kommuner først inddrages efter, at placeringen af energiparkerne er blevet udpeget.

Kommunerne har et tæt kendskab til de lokale forhold og behov, og de skal have mulighed for at sikre en balance mellem natur, landskab og energiproduktion. Derfor bør kommunerne også have serveretten, når nye solcelle- og vindmølleprojekter skal søsættes. Kommunerne bør kunne sætte flere krav til projekterne og samtidig være garant for, hvordan de nærmeste naboer, lokalsamfund og landsbyer skal kompenseres og sikres nye udviklingsmuligheder.

Regeringens udspil lægger op til at øge ”grøn pulje”, som er et engangsbeløb, kommunerne modtager fra energiselskaberne, der kan bruges til lokal udvikling. Det er et fint tiltag, men det er langt fra nok. I stedet mener vi, at kommunerne bør have en fast del af produktionsværdien hvert eneste år fra solcelle- og vindmølleparker.

Landdistrikternes Fællesråd foreslår derfor, at 15 pct. af produktionsværdien skal blive lokalt til fordeling mellem naboer, nærmeste lokalsamfund og landsbyer samt kommunen. Helt grundlæggende skal der være langt bedre kompensation til naboer og lokalsamfund, end hvad tilfældet er i dag, men vi mener også, at kommunerne skal have noget ud af den grønne omstilling. I en række kommuner er der allerede vindmøller og solceller på de placeringer, der generer færrest borgere, så behovet for kompensation er kraftigt stigende for at skabe accept til nye energianlæg. Mange steder vil ekstra kompensation og god proces ikke kunne skabe accept i lokalsamfundet.

Konkret opfordrer vi til, at kommunerne får mulighed for at bruge midler fra vindmølle- og solcelleanlæg uden modregning i bloktilskuddet. Det vil tilgodese de kommuner, der lægger en ekstra indsats i den grønne omstilling. På den måde belønnes de kommuner, der påtager sig de største byrder, og pengene kan i højere grad gavne lokalt og ikke blot skabe større overskud hos energiselskaberne.

Det lokale brede ejerskab kan også skabe stor opbakning til energiprojekter. Vi har derfor foreslået, at der indtænkes mulighed for bredt ejerskab lokalt evt. via energifællesskaber, frem for at det er selskaber udefra, som ejer energianlæggene.

Derudover, skal vi adressere den frygt, som mange landsbyer har for at ”skrumpe”, som følge af opkøbte og derefter nedlagte boliger for at skabe plads til energianlæggene. Derfor bør staten ændre planloven og tillade omplacering af boliger i det åbne lang, så en bolig, der bliver revet ned, kan omplaceres 1:1 et andet sted i lokalområdet længere væk fra energianlæggene.

Det er sund fornuft, at kommunerne fortsat står for den lokale beslutning og planlægning, tilføjet lidt flere handlemuligheder end i dag, når udrulningen af nye energianlæg accelereres over de næste mange år. De har det lokale kendskab og er vant til at træffe beslutninger, som bygger på en lang række hensyn, herunder hensynet til borgerne, men også natur, miljø, biodiversitet, erhverv med videre. Kommunerne kan blive bindeleddet til at fremme den lokale opbakning til energiprojekterne, hvilket er en helt afgørende forudsætning for at lykkes med den grønne omstilling til mere vedvarende energi.

Indlægget er bragt ved Danske Kommuner den 16. nov. 2023

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail