Demokratisk erhvervsudvikling i landdistrikterne

Demokratisk ejede virksomheder har historisk spillet en stor rolle i erhvervsstrukturen i landdistrikterne. Også i dag er demokratiske virksomheder med til at løfte en vigtig opgave med at holde liv i de små samfund, da mange demokratiske virksomheder enten er stiftet eller varetaget med det formål at styrke lokalsamfundet. Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at styrke demokratiske virksomheder i landdistrikterne, som ikke mindst i forbindelse med den grønne omstilling rummer store potentialer for styrket lokalt ejerskab.

Landdistrikternes Fællesråd indgik i 2020 et samarbejde med Tænketanken Demokratisk Erhverv for at sætte et fælles fokus på potentialerne i demokratisk erhvervsudvikling i landdistrikterne. Sammen lancerede Fællesrådet og Tænketanken projektet ’Grøn demokratisk erhvervsudvikling i landdistrikterne’ i efteråret 2020.

Guide til rådgivere

Projektet indebar blandt andet workshops med demokratiske virksomheder og udarbejdelsen af et kursusmateriale: Grøn og demokratisk erhvervsudvikling – en guide til rådgiveren med viden om demokratiske virksomheder.

Kursusmaterialet er målrettet rådgivere, såsom erhvervschefer i kommunerne, konsulenter i erhvervshuse, LAG-koordinatorer, landdistriktskoordinatorer, bankrådgivere, revisorer og kommunale medarbejdere, der har med erhvervsfremme i landsbyerne at gøre. Materialet har til formål at definere, hvad demokratiske virksomheder er, hvordan disse er opbyggede, samt hvordan man som rådgiver kan understøtte etableringen af demokratiske virksomheder.

Konference om demokratisk erhvervsudvikling

Projektet blev afsluttet med en konference, der blev afholdt d. 24. august 2021 i Spinderihallerne, Vejle. Konferencens program rummede forskellige oplæg fra både demokratiske virksomheder og rådgivere. Du kan se eller gense konferencen her.

Kommunal værktøjskasse

I efteråret 2021 udgav Landdistrikternes Fællesråd og Tænketanken Demokratisk Erhverv desuden en værktøjskasse målrettet kommunerne: Lokal og demokratisk erhvervsudvikling – den kommunale værktøjskasse til fremme af erhvervsdemokrati. Denne blev præsenteret på et virtuelt forsamlinghus i september 2021 i fællesskab med Coop.

 

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail