Bevar Bredbåndspuljen!

I august kunne Landdistrikternes Fællesråd fortælle historien om Gitte Ramsby og hendes familie, som er medafsender på en af årets ansøgninger til Bredbåndspuljen. Familien var ikke just optimistiske ved udsigten til, at regeringen har planer om at sløjfe Bredbåndspuljen som en del af næste års finanslov.

Det er der flere grunde til.

Familien fra Harndrup på Fyn har været berørte af manglen på bredbånd i en sådan grad, at Gitte Ramsby og hendes mand har opgivet at drive virksomhed hjemmefra, ligesom børnene under nedlukningen måtte droppe en del af skolearbejdet, fordi der ikke var mulighed for at komme på skolens elevintra. På et tidspunkt måtte forældrene endda hjemmeskole børnene for ikke at lade det gå ud over skolegangen. Nu kører familien til Fredericia, hvis de skal foretage vigtige opkald eller holde møder over Skype, fortalte hun.

Familien står ikke alene med deres problem. Ifølge Energistyrelsen er omkring 88.000 danske adresser berettiget til at søge puljen, der i 2020 var på knap 100 millioner kroner. Kravet for at søge indebærer, at virksomheder og boliger på adresserne ikke har adgang til en bredbåndsforbindelse på mindst 10/2 Mbit/s. Hastighedskravet for at søge er langt under den nuværende og tidligere regerings nationale bredbåndsmålsætning på 100/20 Mbit/s i 2020, som dermed milevidt fra at være indfriet.

Bredbåndspuljen er med til at sikre den digitale infrastruktur i de områder, hvor eksempelvis familien Ramsby bor, der er præget af tydelige markedssvigt.  Derfor vakte det undring, ikke blot hos familien på Fyn, men også hos Landdistrikternes Fællesråd, da regeringen tilbage i august fremlagde sit finanslovsudspil. Her er der nemlig ikke udsigt til at videreføre puljen på næste års finanslov.

Ifølge Energistyrelsen er der i indeværende år søgt tilskud svarende til 220 millioner kroner fra puljen, der består af 100 millioner kroner. Altså har der i år været ansøgere til projekter for mere end dobbelt så mange midler, som der er afsat. Alligevel er beløbet, som er med til at understøtte privates opkobling på en stabil højhastighedsbredbåndsforbindelse og dermed komme ét skridt tættere på den nationale målsætning, helt strøget fra finansloven.

Det er dyrt at anlægge bredbånd. Et stabilt fremtidssikret højhastighedsbredbånd kræver både gravearbejde og kabelnedlægning og i områder, hvor der er langt mellem husene, er der færre til at dele regningen. Derfor er det helt afgørende, at regeringen fortsætter med at yde statslige investeringer til bredbåndsudrulning i hele landet, da et hurtigt og stabilt bredbånd er blevet en fuldstændig vital del af vores samfund.

Coronakrisen har tvunget mange af os til at lave en digital omlægning af vores arbejds- og socialliv, hvilket i disse dage er genaktualiseret med et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er landet over et ønske om at udvise rettidigt, socialt mådehold, men under vidt forskellige forudsætninger. Helt grundlæggende har coronaens indtog i vores liv vendt op og ned på vores vaner og vores behov, og for mange er et stabilt og hurtigt bredbånd blevet den skulder, vi i stigende grad læner os op ad.

Desuden er bredbåndsforbindelsen i høj grad blevet en faktor, vi skelner til, når vi overvejer at slå os ned i et område som tilflytter eller virksomhed. Danmarks digitale infrastruktur har været altafgørende for, at samfundet ikke er gået fuldstændig i stå under nedlukningen. Og det er uden for enhver tvivl, at digitaliseringen er kommet for at blive. Hvis vi vil undgå, at vi frakobler dele af landet den digitale bølge og skaber et A-samfund i højhastighed og et B-samfund i digital sneglefart, så skal vi prioritere at gøre noget ved de ramte områder allerede nu. Det er på nettet, vi rækker ud til hinanden i disse tider. Vi hjælper, lærer, synger og støtter hinanden online i at få dagligdagen til at fungere, selvom vores liv er vendt på hovedet. Det er også en altafgørende forudsætning for erhvervslivets muligheder og for skabelsen af virksomheder og arbejdspladser. Vi har alle sammen krav på, at den del vi kan gøre noget ved, nemlig bredbåndsforbindelsen, fungerer hurtigt og stabilt.

Derfor skal vi bevare Bredbåndspuljen.

Dette debatindlæg er tidligere bragt på danskekommuner.dk 

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail