Lokale købmænd er centrale for landsbyerne

Den lokale købmand sikrer både højere huspriser og tilflytning til lokalområderne. Derfor er det vigtigt at fastholde købmændene som en central del af landsbyudviklingen, skriver Thomas Pietrangeli og Steffen Damsgaard.

Af Tomas Pietrangeli og Steffen Damsgaard
Hhv. koncernchef, Dagrofa og formand, Landdistrikternes Fællesråd

En krisetid er ofte en øjenåbner. Mens krisen raser, ser vi andre sider af os selv og hinanden, og vi får evnen til at betragte vores samfund lidt udefra. Covid-19 og hele nedlukningen af Danmark tilbage i foråret 2020 var med til at åbne vores øjne for de nære værdier, der er byggestenene i lokalsamfund på land og i by.

Vores blik blev under nedlukningen hurtigt rettet imod fødevareoplevelserne, at spise med de nærmeste hjemme, men der kom også fokus på de lokale madproducenter og ikke mindst på den lokale købmand. Med andre ord alt det, vi måske tager lidt for givet i en hektisk hverdag.

Danskerne bakkede op om deres dagligvarehandel, og nye kunder er kommet til i butikkerne. Det gælder både for de store byer, men særligt i de mindre byer. Den opbakning er vi glade for, og indtil videre er den opbakning blevet ved med at være der.

Danskerne køber mere kvalitet
Lidt over et halvt år efter nedlukningen kan vi se, at det ikke kun har været en øjenåbner, men formentlig også en positiv adfærdsændring i retning af at handle i den lokale butik – lokalt.

I Dagrofa kan vi for eksempel se, at danskernes interesse for at støtte det lokale er steget. De lokale dagligvarebutikker har blandt andet oplevet generelt øget omsætning – og større interesse for produkter fra lokale, danske producenter og leverandører.

Vi kan se flere positive effekter – danskerne køber mere kvalitet, når de handler. Vi spiser bedre, og vi laver mere mad fra bunden. Coronapandemien har skubbet til det, vi plejer at gøre.

En købmand er ikke bare en købmand
Vi ser nye trends og handelsmønstre i både by og på land, men zoomer man ind på landdistrikterne, har krisen igen understreget betydningen af den lokale købmand. For en købmand er ikke bare en købmand.

Den lokale købmand er mange steder både posthus, pakkeleverandør (hente/sende), apotek, bager og dagligvarebutik på samme tid og en, som tager ansvar i byen. Samtidig er den lokale dagligvarebutik også en lokal arbejdsplads, både for voksne og ungarbejdere, der har deres første fritidsjob.

I mange byer landet over har lokale købmænd fra nedlukningens første dage udvist et overvældende samfundssind ved at organisere lokal udbringning eller samarbejde med lokale, frivillige hjælpekorps.

Nærheden kom på trods af vores fysiske afstand til hinanden tættere på, og man hjalp de ældre og svage i lokalsamfundet, som var særlig sårbare over for coronavirussen.

Levende bymidter i landdistrikterne
Fællesskabet er vigtigt, og før coronavirussen kom til landet var købmanden ét af de lokale uformelle mødesteder. Mange af købmændene donerer desuden til det lokale plejehjem, sponsorerer den lokale boldklub og giver tilskud til byens legeplads.

Købmanden er med til at sikre og skabe lokal sammenhængskraft.

Derfor vil vi også gerne kvittere for, at erhvervsministeren har nedsat et udvalg, der skal sikre levende bymidter i landdistriktsområderne. Det er vigtigt, at der også er politisk vilje og opbakning til de mindre samfund og til de danskere, der ikke bor i et postnummer, hvor de frit kan vælge imellem flere dagligvarehandler på samme gade eller i samme by.

Ikke mindst derfor er den lokale købmand værd at bevare og investere i.

Landsbykøbmænd sikrer højere huspriser og tilflytning
Tilstedeværelsen af en lokal dagligvarebutik har en direkte sammenhæng med huspriserne i et område. En analyse foretaget af Dansk Ejendomsmæglerforening for De Samvirkende Købmænd viser, at huspriserne ofte falder med ti procent eller mere, når den sidste dagligvarebutik lukker.

Derudover er et område med en lokal dagligvarebutik mere attraktivt set med en tilflytters øjne, end et område hvor vejen til en dagligvarehandel er lang.

Så udover at sælge hverdagens fornødenheder er den lokale landsbykøbmand også garant for højere huspriser og større tilflytningspotentiale i et lokalområde. Derfor er fastholdelsen af den lokale købmand en helt central del af landsbylivet og landsbyudviklingen og bidrager dermed på sin egen måde til et Danmark i balance.

Vi kan nemlig ikke komme udenom, at købmanden på landet er langt mere end dagligvarer – og det skal den også være i fremtiden.

Indlægget er tidligere bragt på Altinget.dk.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail