Landdistrikter: Nedsæt en postkommision til at planlægge fremtidens postvæsen

Det er et fælles ansvar at udvikle og fremtidssikre kommunikationskanalerne, der binder landet sammen. Derfor skal regeringen nedsætte en postkommission.

Af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

Under overskriften ”PostNord og fremtidens postvæsen” har vi de seneste uger kunnet følge debatten om postvæsenets fremtidige liv eller død på Altinget.

DTL- Danske Vognmænd og ITD- brancheorganisationen for den danske vejgodstransport mener, at tiden har overhalet PostNord, og ønsker at sætte befordringspligten i udbud.

Ældresagen vil have garanti for post til ikke-digitale ældre, så gruppen også kan deltage aktivt i samfundslivet, mens Enhedslisten vil bevare postvæsenet på statslige hænder og sikre ”ordentlige løn- og arbejdsvilkår” for de ansatte.

PostNord mener selv, at de for nærværende kan løfte opgaven billigst og advarer mod at sætte befordringspligten i udbud for tidligt.

400.000 adresser og borgere
Hos Landdistrikternes Fællesråd betragter vi stadig et ordentligt postvæsen som kritisk infrastruktur, så længe 400.000 adresser og dermed cirka 400.000 borgere, primært i landdistrikterne, er fritaget digital post.

Efter at have fulgt med i debatten om postvæsenets fremtid her på Altinget, står nuancerne og problemstillingerne langt klarere for mig.

Løsningen på kort sigt må nødvendigvis fortsat være et politisk krav om befordringspligt og en forventning om, at PostNord løser opgaven billigt og sikkert. Men løsningerne på længere sigt synes mere komplicerede og uklare.

Derfor har vi alle sammen en forpligtelse til at bidrage til at finde en løsning.

For løsningen på fremtidens postvæsen er mere kompliceret end et markedsbaseret udbud af befordringspligten. Gør vi det for tidligt, lader vi 400.000 husstande og borgere i stikken.

Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Landdistrikternes borgere skal ikke betale
For mig er det altafgørende, at landdistrikternes borgere ikke betaler prisen. At modtage og sende post er en del af en kritisk infrastruktur og for mange en afgørende kommunikationsmulighed.

Vi skal alle sammen kunne tage del i en meningsfuld kommunikationsudveksling borgerne imellem og mellem borgere og stat for at undgå en opdeling af samfundet i et A-hold uden stort behov for postbefordring og et B-hold, som er fuldstændig afhængig af selvsamme.

Men i Landdistrikternes Fællesråd er vi også klar over, at brevmængdens kontinuerlige fald kalder på, at der findes en model for fremtidens postvæsen.

Vi er ikke postromantikere med længsel efter røde postjakker og håndskrevne kuverter, men vi er realister på nutidens vegne.

Og i dag er vi langt fra gearet til at varetage hele Danmarks interesse, når det kommer til at finde alternative kommunikationskanaler. Derfor er vi ikke for et udbud, som verden ser ud lige nu.

Postkommission nu
Til gengæld er vi for videns- og erfaringsbaserede løsninger på fremtidens udfordringer.

Derfor foreslår vi, at regeringen og Folketinget nedsætter en postkommission, som tager livtag med alle de synspunkter, de seneste ugers debat har fostret, og på baggrund af relevant, forskningsbaseret viden går i gang med at planlægge fremtidens postvæsen.

Landdistrikternes Fællesråd sætter sig med glæde ved bordet for at bidrage til en løsning på vegne af befolkningen i landdistrikterne. For vi ønsker en løsning, der rummer hele Danmark og samtidig kigger ind i fremtiden.

Solide og sikre kommunikationskanaler bliver aldrig passé. Vi har et fælles ansvar for at udvikle og fremtidssikre dem.

Indlægget har tidligere været Altinget.dk.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail