Vækstpiloterne fremmer lokal erhvervsudvikling

Med vækstpilot-ordningen kan små og mellemstore virksomheder tage chancen med en medarbejder, der kommer med en helt anden profil og med kvalifikationer fra mellemlange eller videregående uddannelser.

Et korps af såkaldte ’vækstpiloter’ er blevet sendt ud i knap 250 af Danmarks mange små og mellemstore virksomheder, SMV’erne. Her bidrager de højtuddannede vækstpiloter på flere fronter: Teknologisk udvikling, professionalisering, digitalisering, internationalisering, salg og markedsføring og administrative opgaver for bare at nævne en håndfuld.

Erhvervshus Sjælland kan nu dokumentere, at de fleste vækstpiloter bliver ansat i virksomheder uden for vores større byområder. Dermed har ordningen en dobbelt effekt: Den styrker vækst og innovation i SMV’erne, og samtidig kan den tiltrække og skabe nødvendige arbejdspladser til højtuddannede mennesker i landdistrikter og yderområder.

Fordelen ved vækstpiloter er, at de byder ind med kompetencer, der ikke allerede findes i de enkelte virksomheder. Med ordningen kan virksomheder tage en chance med en medarbejder, der kommer med en helt anden profil og med kvalifikationer fra mellemlange eller videregående uddannelser.

Det er EU-midler, som gør det muligt for virksomheder at styrke deres konkurrenceevne og vækstmuligheder via en vækstpilot. Virksomheder kan nemlig ansætte en medarbejder med 15.000 kr. i tilskud til månedslønnen i op til seks måneder.

Muligheden er skabt for at styrke vækst i SMV’erne oven på corona-udfordringerne, og ordningen tager en del af den økonomiske risiko, når SMV’erne ansætter ’en fremmed fugl’.

Realiteten er, at små og mellemstore virksomheder både er en vigtig forudsætning for skabelsen af nye private job, men også for en række andre aktiviteter, som er en forudsætning for en positiv udvikling i landdistrikterne: Nemlig lærepladser til de unge, børneinstitutioner, kultur- og sportsaktiviteter, foreningsliv og meget mere.

Uden virksomheder risikerer vores landdistrikter at opleve stilstand og fraflytning. De hidtidige erfaringer tyder på, at vækstpilot-ordningen er et af vores mest effektive redskaber til at bremse fraflytning og måske endda tiltrække højtuddannede medarbejdere til SMV’er på landet og i mindre bysamfund.

Vækstpiloterne er et dokumenteret effektivt middel til at sikre private job, vækst og udvikling i hele Danmark – særligt i land- og yderområder. Derfor opfordrer vi kraftigt til, at vækstpilot-ordningen videreføres og styrkes nu og i fremtiden.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail