Fibernet binder landet sammen

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd og Thomas Woldiderich, branchechef for Fiberalliancen.

Selv om vi er kommet langt med fibernettet og nu ligger i front i EU, så må der ikke hviles på laurbærrene.

Vi er nummer et i hele EU, når det gælder om at have adgang til verdens bedste digitale infrastruktur i landdistrikterne. Med en udbredelse af fibernet i landdistrikterne på cirka 80 pct. har de lokale og regionale energi- og fibernetkoncerner sikret de mest optimale vilkår for, at landdistrikterne kan høste de samme fordele ved digitaliseringen, som man kan i byerne.

Fortjenesten og den flotte placering skyldes dog ikke kun massive investeringer fra fiberbranchen. For bag succesen står ikke mindst de tusindvis af ildsjæle, som har knoklet for at få gravemaskinerne med fibernet til deres lokalområde, og de danske landdistriktskommuner, som har gjort deres for at lette de administrative barrierer, der kan være på vejen.

“Med en kraftigt stigende digitalisering af Danmark både hos borgerne i hverdagen, hos virksomheder og det offentliges digitale sundhedsløsninger er det vigtigt at komme helt i mål med den digitale infrastruktur.”

Med årlige investeringer på op til 3 mia. kr. i den fortsatte udbredelse af fibernet og et arbejde, der blev påbegyndt for mere end 15 år siden, har energi- og fibernetkoncernerne været i gang med et af de største infrastrukturprojekter i danmarkshistorien, som kan sammenlignes med udbredelsen af elnettet og telefonnettet for over 100 år siden. Og de steder, hvor udrulningen ikke sker på rent kommercielle vilkår og heller ikke kommer til at ske kommercielt, har borgerne en absolut afgørende livline i form af den statslige bredbåndspulje på 100 mio. kr. årligt til at få en fremtidssikker digital infrastruktur.

Vi er dog ikke i mål endnu.

På Christiansborg har et bredt flertal i Folketinget lavet en politisk målsætning om at gøre 98 pct. af Danmark til en digital gigabit-nation i 2025, hvilket betyder, at resten af Danmark de kommende år skal være dækket med digital infrastruktur på mindst 1.000 megabit i sekundet. Det er dog vigtigt, at vi også når de sidste 2 pct., svarende til over 50.000 husstande, så vi når 100 pct. dækning. For at sætte nutidens hastigheder i relief, så var den mest gængse bredbåndshastighed i 2004/2005, da energi- og fibernetkoncernerne for alvor skød fibernetudrulningen i gang, under en megabit.

Med en kraftigt stigende digitalisering af Danmark både hos borgerne i hverdagen, hos virksomheder og det offentliges digitale sundhedsløsninger er det vigtigt at komme helt i mål med den digitale infrastruktur. Derfor vil vi fra Landdistrikternes Fællesråd og Fiberalliancen i Green Power Denmark arbejde for, at udbredelsen af den digitale infrastruktur får endnu bedre vilkår i årene frem. Det vil ikke mindst ske i tæt samarbejde mellem branchen og myndigheder, kommunerne og ikke mindst partierne i Folketinget.

For kun gennem samarbejde kan vi skabe fremtidens digitale samfund, som både er dækket med lynhurtigt og fremtidssikret fibernet til landets husstande og virksomheder og et højhastigheds-mobilnetværk, når man er på farten.

Indlægget er tidligere bragt på jyllands-posten.dk

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail