Ros til regeringen: Udvidelse af sømandsskat sikrer vækst i yderområder

Landdistrikternes Fællesråd glæder sig over, at ansatte på offshoreskibe nu bliver ligestillet med andre søfolk. Det sikrer arbejdspladser og bosætning i yderkommuner, hvor mange sømænd bor, vurderer formand Steffen Damsgaard.

Søfarten fylder meget i de danske landdistrikter og hver anden danske sømand bor i en yderkommune. Derfor har Landdistrikternes Fællesråd også set frem til regeringens erhvervsudspil, som blev præsenteret onsdag.

– Søfolk fra den danske offshore-branche bor i stor stil i landets yderkommuner. Derfor er det glædeligt, at regeringen nu lægger op til at udvide sømandsskatteordningen til at gælde hele den maritime offshore sektor. Ved at ligestille rammerne for de danske maritime offshore-virksomheder, så er der nemlig langt bedre muligheder for at fastholde gevinsten ved mange jobs indenfor søfarten i en række danske yderkommuner på tværs af hele landet, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Det er et faktum, at yderkommunerne igennem de senere år har oplevet en lavere vækst end andre dele af landet. Derfor giver det god mening at kigge til de erhverv, som betyder noget netop der. Og her er søfart en jobskaber, så regeringens udspil sætter streg under vækst i hele landet.

Regeringens erhvervsudspil betyder, ansatte på skibe i offshoreindustrien skal omfattes af den såkaldte sømandsskatteordning.

Ifølge Landdistrikternes Fællesråd sikrer ordningen mere konkurrencedygtig danske søfart, da rederierne kan aflønne søfolkene med en nettoløn, hvilket sænker omkostningerne. Skatteordningen gælder i dag på de fleste danske handelsskibe, men omfatter ikke alle offshore skibene. Det kan betyde et tab af arbejdspladser i landdistrikterne, da Danmarks nabolande i dag har mere konkurrencedygtige skatteordninger.

– Nabolande som Norge, Holland og Storbritannien har allerede lige vilkår for sømænd i den maritime offshore set i forhold til andre søfolk. Regeringens udspil er derfor med til at sikre en dansk styrkeposition, som vil sikre vækst og udvikling i alle dele af landet, understreger Damsgaard.

Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, er ligeledes tilfreds med, at regeringen har lyttet til opfordringen.

– Regeringens udspil er ikke alene godt for rederiernes konkurrenceevne. Det er også til gavn for yderkommunerne, hvor der halvdelen af de danske søfolk. Med en justering af sømandsskatteordningen får offshore rederierne samme vilkår som konkurrenterne, så de kan trække ny vækst til den maritime klynge og dermed hele Danmark.

Landdistrikternes Fællesråd håber, at et bredt flertal af Folketingets partier vil bakke op om forslaget. 

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, politisk chef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk