Landdistrikternes Fællesråd indgår samarbejde med Boligsiden.dk

Landdistrikternes Fællesråd har indgået en aftale om et fremtidigt datasamarbejde med Boligsiden.dk for at sætte fokus på boligmarkedet uden for de største byer.

Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark er afgørende for at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i landdistrikterne, der i de senere år har oplevet fraflytning og en lavere vækst end andre dele af landet. Boligøkonomiske forhold som prisudvikling og salgstid er derfor vigtige indikatorer for, om det går godt.

Landdistrikternes Fællesråd og Boligsiden.dk har på den baggrund indgået en aftale om et fremtidigt datasamarbejde. Boligsiden.dk ejes af ejendomsmæglere og kæder og får som den eneste boligside direkte indberetninger fra alle professionelle ejendomsformidlere. Landdistrikternes Fællesråd er den overordnede landdistriktsorganisation, der tæller en lang række landsdækkende organisationer, 47 kommuner og et større antal lokalsamfund rundt i hele landet.

– Vi har store forventninger til samarbejdet, der indebærer, at der kommer fornyet fokus på ejendomsmarkedet i landdistrikterne. Ejendomsudviklingen er et godt pejlemærke for, hvordan det går rundt omkring i landet, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Hos Boligsiden.dk er kommunikationsdirektør Birgit Daetz ligeledes glad for samarbejdet.

– På Boligsiden.dk interesserer vi os for boligmarkedets udvikling i hele Danmark, og med hjælp fra vores boligøkonomiske nøgletal kan vi være med til at belyse udviklingen i boligmarkedet i nogle af de egne, vi normalt ikke hører så meget om. Det arbejde glæder vi os meget til, siger Birgit Daetz.

I den kommende tid vil Landdistrikternes Fællesråd og Boligsiden.dk udgive analyser og pressemateriale, der belyser udviklingen uden for de største danske byer. Dette vil blandt andet gøre sig gældende i forbindelse med det netop udpegede Udvalg for levedygtige landsbyer, der blev nedsat af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

De kommende analyser vil blandt andet sætte fokus på betydningen af lokale dagligvarebutikker, områdefornyelsesmidler samt mobil- og bredbåndsdækning.

Samarbejdet muliggøre ligeledes, at Landdistrikternes Fællesråds medlemskommuner fra den 1. januar 2018 kan modtage månedlige indblik med aktuel og valid statistik og information om boligmarkedet i deres område.

Derudover vil samarbejdet munde ud i en årlig redegørelse med boligstatistik i landdistrikterne, som Landdistrikternes Fællesråds forventer at offentliggøre første gang i marts 2018 til rådets årsmøde.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, politisk chef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail nja@landdistrikterne.dk Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden A/S, tlf. 21 21 02 84, mail bcd@boligsiden.dk