Landdistrikter storroser regeringens udflytningsplaner

Regeringen vil i december præsentere en ny udflytningsrunde. Den skal etablere flere tusinde arbejdspladser rundt i landet, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin åbningstale i Folketinget. 

Hos Landdistrikternes Fællesråd, som blandt andet tæller 47 land-, yder- og mellemkommuner, glæder formand Steffen Damsgaard sig over regeringens planer.

– Vi har kæmpet for udflytning af statslige arbejdspladser igennem flere år, og derfor er vi meget glade for, at regeringen vil placere flere tusinde statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet i 2018. Det understøtter sammenhængskraft og vækst i hele landet, siger Steffen Damsgaard og fortsætter: 

– Statslige institutioner løser opgaver for borgere og virksomheder i hele landet. Derfor bør arbejdspladserne også være fordelt i hele landet.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd har en klar forventning om, at planen bliver stor. 

– Vi har et klart ønske og en forventning om, at udflytningsplanen for 2018 skal være mindst lige så omfangsrig som den første udflytning, siger Steffen Damsgaard. 

Bedre balance i fordelingen af statslige arbejdspladser

Regeringen har siden 2015 været i gang med at udflytte 3900 arbejdspladser – og har også tidligere varslet, at der vil komme endnu en udflytningsrunde. Med planen fra 2015 flyttes arbejdspladserne til 38 byer i 25 kommuner. Det svarer til 20 statslige institutioner og styrelser samt en række mindre statslige enheder, heraf 8 ud af de 10 styrelser, som Landdistrikternes Fællesråd foreslog.

Damsgaard mener, at udflytningen har været en stor succes. 

– Udflytningsplanen fra 2015, som var Danmarkshistoriens største, svarer kun til godt 10 pct. af de relevante statslige arbejdspladser i hovedstaden, der kan udflyttes, siger Steffen Damsgaard og uddyber: 

– Vi har rigtig gode erfaringer fra den seneste udflytning, både tidsplanen og økonomien holder sig inden for planen. Og der er masser af kvalificeret arbejdskraft uden for de større byer. Derfor er det godt, at regeringen i den grad prioriterer det her område. 

Senest har regeringen med planen “Én skatteforvaltning i hele Danmark” etableret ni skattestyrelser. Det indebærer, at 1500 arbejdspladser enten oprettes eller flyttes til Jylland, Fyn eller Sjælland uden for hovedstadsområdet

Landdistrikternes Fællesråd vil drøfte udflytningen af statslige arbejdspladser med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer under et møde i den kommende uge. 

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, politisk chef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk