Flere får ja til at låne til hus på landet

Daværende erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) nedsatte i marts 2015 et udvalg om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne. Det skete blandt andet på baggrund af en række høringer organiseret af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer og Landdistrikternes Fællesråd.

Efterfølgende besluttede Folketinget, at kravet til rådighedsbeløbet for huskøbere skulle være mere fleksibelt. Desuden blev den såkaldte seksmåneders-regel sløjfet per 1. juli 2016. Den betød, at det i praksis var meget svært at få et lån til en bolig, hvis man vurderede, at den ikke kunne sælges igen indenfor seks måneder.

Hos Landdistrikternes Fællesråd mener næstformand Karsten Gram, at de nye regler har gjort det nemmere at låne penge til boliger i yderområderne: 

– Unge mennesker fik typisk ikke lov at låne til huse på landet, heller ikke selv om husene var billige. For liggetiderne på landet er jo ofte længere end seks måneder, siger han i en kommentar til DR. 

Karsten Gram forventer, at de nye regler vil bidrage til mere liv på landet. Og han bakkes op af formanden for Dansk Ejendomsmæglerforening, som mener, at de nye regler har haft en positiv effekt på boligsalget uden for de største byer. 

– Det er gået bedre måned for måned med hussalget i yderområderne. Og jeg er ikke i tvivl om, at de nye regler er en af årsagerne, siger Torben Strøm til DR og fortsætter: 

– Man kan selvfølgelig stadig få nej til et huslån, men jeg oplever, at klart flere får ja, og at vi derfor ser flere handler i yderkanten af Danmark.  

Udvalget om finansiering af boliger og erhvervsejendomme under Erhvervs- og Vækstministeriet havde professor Michael Møller, CBS, som formand og havde deltagelse af lektor Karin Haldrup, Aalborg Universitet, forhenværende direktør i Realkredit Danmark, Sven Holm, samt repræsentanter fra Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Ejendomsmæglerforening, Lokale Pengeinstitutter, Danske Regioner, KL, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansrådet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet og Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk