Randers Kommune bliver medlem af Landdistrikternes Fællesråd

Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard udtaler:

– Det er mig en glæde at byde Randers Kommune velkommen som medlem. Jeg er overbevist om, at vi sammen kan skabe bedre rammevilkår for kommuner i hele landet og dermed bidrage til et Danmark i bedre balance samtidig med at styrke udviklingen i lokalsamfundene.

Som følge af Randers Kommunes indtræden repræsenterer Landdistrikternes Fællesråd 44 kommuner fordelt over hele landet, heraf 11 i Region Midtjylland. Derudover består medlemmerne af en række landsdækkende organisationer og landdistriktsråd samt et større antal landsbyer.

– Med medlemskabet i Landdistrikternes Fællesråd ønsker vi i Randers Kommune at sende et signal om, at kommunen har et dedikeret fokus på de levebetingelser, der er specielle for landdistrikterne, siger Lars Søgaard (V), der er formand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune, og fortsætter:

– Det kan blive til stor gavn for os, at vi har adgang til et netværk, hvor vi kan dele erfaringer og viden om udvikling af landdistrikterne på landsplan.

Lars Søgaard understreger, at selvom Randers kommune er centreret omkring Randers by, og udadtil kan virke som en storbykommune, så har kommunen også omkring 35.000 borgere, der bor uden for hovedbyen, hvilket er flere, end mange andre landdistriktskommuner har. Netop derfor har kommunen blandt andet oprettet et politisk udvalg, der skal understøtte og underbygge tiltag, som fremmer udviklingen uden for de store byer.

– Derfor giver det rigtig god mening at søge information og medindflydelse gennem en organisation, som kærer sig om disse selv samme ting. Ikke mindst på den baggrund synes jeg, at et medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd ligger “lige til højrebenet”, siger Lars Søgaard.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk