Afhænger dine muligheder af dit postnummer? Ny undersøgelse sætter fokus på forskellene mellem land og by

Debatten om landdistrikterne fylder. Og med god grund. Landbrug & Fødevarer og Landdistrikternes Fællesråd stiller skarpt på, hvad danskere i by og på land mener om deres muligheder og det samfund, de er en del af.

Ser dansk politik markant anderledes ud fra 5. sal midt i en af landets store byer end fra gavlvinduet på en landejendom?

Nogenlunde sådan lyder det hovedspørgsmål, som Landbrug & Fødevarer og Landdistrikternes Fællesråd har bedt analyseinstituttet Epinion om at undersøge.

For i en krise som den nuværende er det centralt, at hele landet bliver hørt og inddraget i de politiske tiltag, der afbøder krisens konsekvenser, understreger adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Lawaetz Arhnung.

Undersøgelsen viser, at danskere på tværs af postnumre har meget til fælles, men at de, der bor og lever uden for de største byer, bl.a. oplever, at deres job- og uddannelsesmuligheder bliver ringere.

– Vi lever i et lille land, og vi må insistere på, at der skal være plads til både storbyliv og landdistrikter. Der er fuld af kloge hoveder og flittige hænder på tværs af danske postnumre, så selvfølgelig skal der også være et liv fuld af muligheder for de mange, der foretrækker en tilværelse uden for landets største byer. Det kræver politisk opmærksomhed, siger Anne Lawaetz Arhnung og tilføjer:

– Med den her undersøgelse ønsker vi at flage vores bekymring og klæde Christiansborg endnu bedre på til samtalen.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd håber, at undersøgelsen bidrager til at nedbryde myter, styrke sammenhængskraften og give politikerne en pejling af, hvad der fylder for borgerne.

– Der florerer mange myter om forholdet mellem land og by. Og det hjælper hverken borgerne på landet eller i byerne, hvis debatten ender i polarisering. For vi er ét land og har brug for samlende løsninger. Derfor har vi sat gang i det her arbejde for at kvalificere og nuancere debatten om forskellene mellem land og by, udtaler formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Mere samler os end splitter os

En af undersøgelsens hovedkonklusioner er, at danskerne på en række punkter er mere enige end som så. For eksempel mener et stort flertal af borgere i både by og på land, at det er vigtigt, at Danmark fortsætter med at være et produktionsland, ligesom der generelt er enighed om, at Christiansborg i lyset af corona bør undlade at påføre erhvervslivet yderligere byder. Et bredt flertal af danskerne mener også, at fødevareklyngen efterfulgt af industriproduktion og turisme har en afgørende betydning for vækst og udvikling i landdistrikterne.

Der er dog også forskelle.
En større andel af dem, der bor i landdistrikterne, er mere usikre end de, der bor i storbyerne i forhold til om de forventer, at jobmulighederne i deres lokalområde bliver bedre. Det samme billede gør sig gældende i forhold til mulighederne for at tage en uddannelse. Her er de danskere, der bor i landdistrikterne mere usikre end byboerne på, om der bliver flere uddannelsesmuligheder i deres lokalområde i fremtiden.

Politisk fokus på land og by

Undersøgelsen udkommer midt i en periode, hvor det politiske søgelys er rettet skarpt mod relationen mellem land og by. Venstre lancerede i midten af februar idéen om at flytte uddannelsespladser fra hovedstaden ud i landet. Og i slutningen af januar blev Kaare Dybvad udnævnt til ”nærhedsminister” og sat i spidsen for et nyoprettet Indenrigs- og Boligministerium. Formålet er ifølge Statsministeriet ”at styrke grundlaget for et mere sammenhængende Danmark med balance mellem land og by.” Samtidig har en række andre partier på forskellig vis italesat og understreget behovet for at sikre sammenhængen mellem by og land.

At der er fornyet politisk fokus på området, glæder både Landbrug & Fødevarer og Landdistrikternes Fællesråd. Tilbage i juni præsenterede organisationerne i fællesskab udspillet ’Genstart hele Danmark’ med 29 konkrete forslag til at skabe mere vækst og flere arbejdspladser på landet.

Den dagsorden er kun blevet mere relevant, mener den adm. direktør for Landbrug & Fødevarer.

– I takt med at krisen trækker i langdrag, bliver omfanget af den kun større. Og når en vigtig lære fra finanskrisen er, at kriser rammer hårdere på landet, så er det afgørende med kloge initiativer, der sikrer et Danmark uden for store regionale forskelle, udtaler Anne Lawaetz Arhnung.

Resultater vil blive præsenteret de kommende dage

I løbet af de kommende dage vil Landbrug & Fødevarer og Landdistrikternes Fællesråd præsentere resultaterne fra opinionsundersøgelsen, der i sidste ende vil munde ud i en samlet publikation i form af Landdistriktsbarometeret 2021.

Det ser Steffen Damsgaard frem til:

– Vi glæder os til at dele viden og resultater på baggrund af undersøgelsen med resten af Danmark. For det er vigtigt, at vi har forståelse for, hvad der optager danskerne og de forskelle, der kan ligge i, om man er bosat på landet eller i byerne, fortæller han.

Landdistriktsbarometerets resultater vil bl.a. løbende blive publiceret på Twitter

Kontaktpersoner

Cecilie Davidsen Høj, kommunikations- og pressekonsulent i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 24, mail: cdh@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail