I dag åbnes der for ansøgninger til Landdistriktspuljen

13,5 millioner kroner skal fordeles ud over landets projekter på årets første af i alt tre runder i Landdistriktspuljen

I dag åbner den nye indenrigs-og boligminister Kaare Dybvad Beck for ansøgninger til Landdistriktspuljens første af i alt tre runder. I år er der afsat 62 millioner kroner til udviklingsaktiviteter i landdistrikterne – hele 38 millioner kroner mere end i 2020. Formand i Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, priser midlerne velkommen:

– Det sender vigtige signaler til landdistrikterne og til øerne, at der følger handling med, når regeringen taler om vigtigheden af at skabe balance mellem land og by. Nærhed er blevet mere end blot et populært samtaleemne og med oprettelsen af det nye ministerium med Kaare Dybvad Beck som minister, gør man alvor af sine ord ved at afsætte et rekordstort beløb møntet på udviklingsprojekter i landdistrikterne. Særligt taget det kriseprægede år i betragtning er det derfor enormt vigtigt, at flere lokale udviklingsprojekter kan få tilskud, siger Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Målretningen af puljen til områder præget af landvindmøller er vigtig, fordi lokalbefolkningen dér er mest generet af møllerne og må leve med generne i hverdagen. Derfor giver det rigtig god mening at lokalbefolkningens projekter bliver tilgodeset i forhold til muligheden for at skabe nye tiltag og udvikling i områder med landvindmøller.

De tre ansøgningsrunder i år erstatter de tidligere års to runder. I år vil der derfor både være en runde i det tidlige forår, til sommer og til efterår. Årets første runde uddeler midler for i alt 13,5 millioner kroner fordelt over tre emner:

  • 9,6 mio. kr. til projekter i områder med landvindmøller
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer
  • 1,4 mio. kr. til forskningsprojekter

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Beck fremhæver også vigtigheden af at sikre landdistrikternes udvikling med Landdistriktspuljen:

– Regeringen ønsker en målrettet indsats for at skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne. De seneste år har centralisering mange steder spændt ben for de små byer, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu giver ekstra støtte til de mange ildsjæle, som gør en forskel for deres lokalsamfund, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Beck i en pressemeddelelse.

De ekstra midler i Landdistriktspuljen i 2021 er et resultat af Klimaaftalen for energi og industri fra 2020, finanslovsaftalen for 2021 samt aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021 fra november 2017. Formålet med Landdistriktspuljen er at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Ansøgningsskemaer og vejledninger kan findes på Livogland’s underside om Landdistriktspuljen

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første runde 2021 skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde inden 24. marts kl. 12.00.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, kommunikations- og presseansvarlig i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk
Cecilie Davidsen Høj 53850124 cdh@landdistrikterne.dk Kommunikations- og pressekonsulent

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail