Pressemeddelelser

Dette er pressemeddelelses arkivet. Bladre, søg eller vælg et dato interval.

Vælg et dato interval:
Dato
_MKF6510
Skal videregående uddannelser uden for de store byer blive en succes, må man gøre det mere attraktivt for unge at søge disse uddannelsessteder. Landdistrikternes Fællesråd foreslår derfor, at SU’en forhøjes med op til 60 pct. til studerende på videregående uddannelser i de mindre studiebyer.
503ea4b0-6054-4c8c-8d03-3d1b2a5716f5 (1)
Fjernvarme kan være på vej mod en udfasning i mange landdistrikter, som følge af ny fjernvarmeaftale. Samtidig giver aftalen ikke kommunerne direkte mulighed for at sikre finansieringen af andre kollektive varmeforsyningsløsninger, såsom termonet. Formand for Landdistrikternes Fællesråd savner en minister, der kommer ud og oplever virkeligheden i landdistrikterne.
_XH11140
Ny politisk aftale kan være vejen mod afvikling af mange små forbrugerejede fjernvarmeværker i landdistrikterne. De stærkeste borgere vil vælge alternativer, mens de svageste kunder kan blive stavnsbundet til fjernvarmeværker på vej mod konkurs. Landdistrikternes Fællesråd efterlyser svar på, hvem der skal dække tabet, og hvor de tusindvis af mindre bemidlede borgere skal få varme fra, når fjernvarmeværker går konkurs.
503ea4b0-6054-4c8c-8d03-3d1b2a5716f5 (1)
Parterne i den grønne trepart har indgået en aftale om fremtidens landbrug og arealanvendelse i Danmark. Den grønne omstilling er nødvendig og aftalen rummer flere positive elementer, men også udfordringer og uvished for landdistrikterne, mener Landdistrikternes Fællesråd.
Årets Landsby 2024
Landsbyerne Lundeborg, Hammershøj og Venslev er sluppet igennem nåleøjet og dyster nu om prisen som Årets Landsby 2024, der uddeles af Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og Forenet Kredit.
EUR (4)
Forhandlingerne i Grøn trepart spidser til i disse dage, hvor et væsentligt element er en ny arealstrategi. Der efterspørges allerede markant flere arealer til bl.a. fredet natur og vedvarende energi. Derfor kan resultatet af forhandlingerne få vidtrækkende konsekvenser for vores åbne land og for landdistrikternes udvikling i det hele taget, mener Landdistrikternes Fællesråd.
_MKF6815
Sundhedsstrukturkommissionen har netop præsenteret sine længe ventede anbefalinger. I Landdistrikternes Fællesråd hæfter man sig særligt ved anbefalingerne om at styrke det nære sundhedsvæsen og øge antallet af læger i land- og yderkommuner, især i de lægedækningstruede områder.
_MKF6554
Landdistrikternes Fællesråd roser ny økonomiaftale mellem KL og regeringen, hvor både økonomiaftalen og puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner har fået et tiltrængt løft. Det fjerner dog ikke behovet for en mere langsigtet løsning, hvis skævvridningen mellem land og by ikke skal blive større i de kommende år, mener organisationen.
_MKF6510
Forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er i fuld gang, hvor parterne forsøger at blive enige om en overordnet økonomisk ramme for kommunerne i 2025. På sidelinjen står økonomisk trængte landdistriktskommuner og ser frem mod yderligere nedskæringer i den helt basale kernevelfærd.
Bestyrelsen foto
På generalforsamlingen den 24. maj i Skive blev samtlige opstillede valgt til bestyrelsen i Landdistrikternes Fællesråd. Dermed går organisationen endnu et år i møde med en stærk holdopsætning, som også byder på et nyt ansigt.

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail