Mikroturisme

Mikroturismens erhvervspotentialer er omdrejningspunktet i det projektarbejde, Landdistrikternes Fællesråd har søsat med støtte fra bl.a. Vejle Kommune og Erhvervsstyrelsen.

Flere oplevelser og mere turisme på landet

Rundt om i landet spirer mikroturismeerhverv op i form af små overnatningssteder, lokalt guidede og tilrettelagte naturoplevelser samt lokale spisesteder. Små lokale turismevirksomheder tilbyder de autentiske oplevelser, der i stigende grad efterspørges af de tilrejsende turister. Men der er plads til endnu flere små turismevirksomheder, særligt i landdistrikterne. Her har mikroturismen stadig et uforløst vækstpotentiale, der kræver fokus og understøttelse, hvis det skal forløses.

Dét er udgangspunktet for det arbejde, Landdistrikternes Fællesråd har gennemført med støtte fra bl.a. Vejle Kommune og Erhvervsstyrelsen.

Omdrejningspunktet i projektet var at arbejde henimod at skabe aktiviteter, der understøtter udviklingen af flere mikroturisme-erhverv i landdistrikterne. Fokus var særligt på at bygge bro mellem små og større turismeaktører samt de nye store destinationsselskaber.

Mikroturismen rammer nemlig lige ned i en turismetrend, hvori tilrejsende turister efterspørger autentiske oplevelser og gerne vil besøge små attraktioner og kulturoplevelser, høre om stedernes historie samt spise lokale fødevarer på kroen og overnatte på et lille B&B. Samtidig kan små turistvirksomheder være med til at fastholde turister i længere tid i områder omkring fyrtårnsattraktioner. Derfor rummer denne erhvervs- og turismetype enorme potentialer for erhvervslivet i landdistrikterne. Det er dem, Landdistrikternes Fællesråd og projektpartnerne håber at forløse med projektet.

At der er potentialer for landdistrikterne i mikroturisme, understøttes af en analyse lavet af Momentum i 2018. Analysen viser, at landdistrikterne får hele 54 procent af turistovernatningerne i Danmark, mens storbyerne får 35 procent. De sidste 12 procent går til byer og forstæder. Alligevel rummer landdistriktsområderne fortsat et uforløst potentiale med gode muligheder for at skabe vækst og udvikling gennem turismeerhvervet, fremgår det af en statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, som VisitDenmark har udarbejdet sidste i 2018.

I følgegruppen sad repræsentanter fra Vejle Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme, Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen for Landboturisme. Derudover indgik en række landsdækkende private og offentlige aktører i projektets partnerskab.

Partnerskab for Mikroturisme

Projektet mundede bl.a. ud i etableringen af et Partnerskab for Mikroturisme, bestående af såvel offentlige som private aktører inden for turismefremme og landdistriktsudvikling.

Partnerskabet skal bl.a. styrke viden og erfaringsudveksling mellem mikroturismeaktører og igennem konkrete markedsføringstiltag fremme danskernes kendskab til nære turismetilbud i landdistrikterne. Dette sker i 2020 bl.a. ved deltagelse i Ferie for Alle-messen og oprettelse af en fælles hjemmeside under Guide Danmark-samarbejdet, som koordineres af VisitDenmark.

Udgivelser

Som en del af projektet har Landdistrikternes Fællesråd udgivet en række delanalyser og kortlægninger, som danner baggrunden for forsøgsfasen og derved bidrog til at sikre forudsætningerne for at styrke mikroturismevirksomheder i landdistrikterne. I forbindelse med projektafslutningen blev der udgivet en sammenfattende rapport.

Analyse

Landdistrikternes Fællesråd har som led i projektet udarbejdet en analyse af relevante kommuners turismepotentiale inden for mikroturisme.

Analysen kan læses her

Interessentkortlægning

Landdistrikternes Fællesråd har som led i projektet udarbejdet en kortlægning af turismeaktører, der helt eller delvist beskæftiger sig med mikroturisme.

Læs kortlægningen her

Opsamling fra netværksmøder i 2020

Landdistrikternes Fællesråd har på baggrund af netværksmøderne i maj 2020 sammenfattet en opsamling. De øvrige netværksmøder i juni samt de kommende møder i efteråret vil ligeledes fremgå af siden.

Læs opsamlingen her

Netværksmøder

Med henblik på at styrke videndeling og erfaringsudveksling, har Landdistrikternes Fællesråd afholdt netværksmøder som led i projektet en række netværksmøder. Der har været afholdt møder i 2019 samt i foråret 2020.

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail