Magt og muskler kan skabe et sammenhængende Danmark

Det forudsætter magtpolitiske muskler og en lydhør minister at skabe sammenhæng mellem land og by. Med sammenlægningen af Indenrigs- og Boligministeriet kan store visioner for landdistriktsudvikling blive realiseret, skriver Steffen Damsgaard hos Altinget.

Når jeg til middagsselskaber skal forklare, hvad det egentlig er, at Landdistrikternes Fællesråd arbejder for, trækker jeg ofte vejret ind en ekstra gang.

For landdistriktspolitik er en størrelse, som bevæger sig på tværs af stort set alle ministerier på Slotsholmen. Landdistriktspolitik er erhvervspolitik, sundhedspolitik, uddannelsespolitik, boligpolitik, transportpolitik, miljøpolitik og selvfølgelig indenrigspolitik for bare at nævne et udpluk.

Derfor venter der en stor opgave for Kaare Dybvad Bek (S), der under den selvudnævnte titel “nærhedsminister” skal stå i spidsen for at “styrke og videreudvikle regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark”.

Koordinerende minister
Opgaven er stor, fordi den kræver magt, muskler og råstyrke for at blive en succes. Den kræver evnen til at sætte dagsordenen.

Når den nye indenrigs- og boligminister selv betegner rollen som koordinerende i forhold til decentraliseringsdagsordenen, taler han ud fra en afgørende præmis: Decentraliseringen lader sig ikke gøre uden at tage hele paletten af ressortområder og ministre i ed.

Med andre ord: Et sammenhængende Danmark kræver en sammenhængende politik. På den måde har jeg store forventninger til de resultater, som det nye, stærkere indenrigs- og boligministerium, nærhedsministerium, om man vil, kan skabe.

I lyset af både coronakrisen og den grønne omstilling er det vigtigere end nogensinde med en helhedsorienteret landdistriktspolitik, der rummer en vision for udvikling i hele Danmark.

Vi har brug for en nærhedsminister, der har øje for, at nye arbejdspladser går hånd i hånd med nye uddannelsespladser, og ny bosætning hænger sammen med gode velfærdstilbud tæt på. Som ved, at nye arbejdspladser og ny bosætning er betinget af god fysisk og digital infrastruktur.

Afgørende at lytte
Jeg har store forhåbninger til Kaare Dybvad Bek i dén rolle.

Det er min klare opfattelse, at hans hjerte banker for landdistrikterne. Vi kender hans syn på udviklingen regionalt og i landdistrikterne via hans bredt anerkendte bøger. Og nu er muligheden for at ændre udviklingen opstået.

Derudover er det min oplevelse, at Kaare Dybvad Bek er lydhør over for udefrakommende input. Og det er vigtigt. For ligesom landdistriktspolitikken er mangefacetteret, er dens aktører det også.

Det er derfor, at det er så svært at svare kort og middagsselskabsvenligt på, hvad Landdistrikternes Fællesråd arbejder for. Skal det være kort, så er det dette: Vi arbejder for at gøre det muligt at leve et helt liv i hele Danmark.

Tænk bredere end decentralisering af velfærdsområdet
Så evnen til at lytte er afgørende for, om indenrigs- og boligministeren og dermed regeringen kommer til at lykkes med visionerne om større nærhed og sammenhæng på tværs af landet.

Skal vi skabe et sammenhængende land i balance, hvor urbanisering ikke er en naturlov, kræver det en minister og en regering, der lytter mere efter de rette løsninger end efter partibogens forskrifter.

Alle os i landdistrikterne har brug for brede politiske indsatser, som bryder siloerne ned og som samtænker området med afsæt i en grundlæggende idé om, at det skal være muligt at leve et helt liv i hele Danmark.

Derfor bør Indenrigs- og Boligministeriets koordineringsindsats for fremtiden ikke alene rette sig mod decentraliseringen af velfærdsområdet.

Den skal ske i løbende og tæt samspil med ikke mindst Erhvervsministeriet og Fødevareministeriet, som skal være med til at sikre, at der er noget at leve af på landet.

To scenarier
Så hvor efterlader sammenlægningen af Indenrigs- og Boligministeriet landdistrikterne og decentraliseringsdagsordenen?

For mig er der to scenarier i spil i det videre forløb. Enten kommer sammenlægningen af Indenrigs- og Boligministeriet til at resultere i brede løsninger, der skaber reel og positiv forandring for landdistrikterne og rummer potentialer for at skabe et mere sammenhængende og balanceret Danmark med udvikling og vækst i hele landet.

Alternativt ender ministeriet mellem et hav af stole og dagsordener uden reel beslutningskompetence og forandringskraft. Jeg håber og tror fuldt ud på det første scenario.

Indlægget har været bragt hos Altinget.dk.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail