Dette erhverv rummer det stof, lokale væksteventyr er gjort af

Af formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard

Når erhvervsaktører og kommuner landet over gennem hjernevridende processer udvikler og formulerer nye strategiske mål for lokal erhvervsudvikling, har de ad to omgange fået en række gode indspark til, hvordan fremtidens bæredygtige erhvervsudvikling ser ud på turismeområdet.

Mikoturisme hedder begrebet, der har trukket hhv. knap 100 og 150 tilmeldte til de to konferencer om emnet, som Landdistrikternes Fællesråd har været vært for i regi af Partnerskab for Mikroturisme. Det første i december 2020, det seneste den 17. marts i år.

Landdistrikternes Fællesråd nedsatte Partnerskab for Mikroturisme tilbage i januar 2019 med støtte fra Vejle Kommune og Erhvervsstyrelsen. I følgegruppen for projektet sidder en repræsentant fra Vejle Kommune samt repræsentanter fra Dansk Kyst- og Naturturisme, Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen for Landboturisme.

Og på partnerskabets vegne kan jeg i den grad anbefale aktører med interesse i at skabe bæredygtig erhvervsudvikling på landet at gå i dybden med emnet.

For mikroturismen rummer det stof, lokale væksteventyr er skabt af.

Nutidens turister søger autentiske smags-, kultur-, og naturoplevelser i landdistrikterne, langs kystområderne og på øerne. Ikke mindst hjulpet på vej af en sommer med coronarestriktioner, hvor mange danskere blev i Danmark under hjemlige himmelstrøg, og en spirende bæredygtighedstrend med mere lokal turisme som konsekvens af den grønne omstilling.

Som en af oplægsholderne på den seneste mikroturismekonference i midten af marts formulerede det: Vi vil ud at leve som en lokal.

Det bliver underbygget i en analyse lavet af Momentum tilbage i 2018. Den viser, at mens storbyerne modtager 35 pct. af turistovernatningerne i Danmark, får landdistrikterne, herunder kysterne, hele 54 pct. De resterende 12 procent ligger i byer og forstæder. Turisterne efterspørger nemlig i stigende grad individuelle og autentiske oplevelser og søger derfor mod mindre lokalområder, peger analysen på.

Disse tendenser må og skal vi omsætte til udvikling, arbejdspladser og vækst på landet.

I coronakrisens kølvand har vi behov for lokalområder, der tager skeen i egen hånd og skaber arbejdspladserne selv. Derfor bør kommuner landet over gøres deres ypperste for at understøtte de iværksættere og ildsjæle, som forsøger at bygge nye mikroturismevirksomheder på landet. Det handler om at lægge lokale strategier for turisme, der satser på de stedbundne ressourcer og lokale styrkepositioner.

Og så kræver det et stærkt samarbejde mellem aktører, attraktioner, destinationsselskaber, handelsstandsforeninger, lokale aktionsgrupper (LAG/FLAG), kommuner og erhvervsfremmesystemet for at nævne et udpluk.

Læg dertil, at mikroturismevirksomheder ofte ikke kræver store produktionsfaciliteter. De drives mestendels frem af en rigtig god idé og forankringen i de stærke lokalsamfund med enorme kapaciteter og opbakning til nye initiativer, som vi kender så godt i landdistrikterne.

Enhver krise rummer iboende muligheder. Coronakrisen har givet os et nyt afsæt for at tage ud at smage og (gen)opleve vores land, og det skal vi udnytte i fremtiden.

Lad os sammen skrive et nyt kapitel i landdistrikternes væksteventyr med afsæt i mikroturismen. Og husk på, at du selv kan bruge den forestående sommer på at genopdage vores land med en ferie langs kysterne, i landdistrikterne eller i det danske ørige.

Denne blog er bragt hos Danske Kommuner.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail